Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının öğretmen kişilik özelliklerine yönelik algılarının incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, öğrencilerin "Öğretmen Kişilik Özelliklerine" ilişkin algıları incelenmiştir. Araştırmada gerekli veriler, "Öğretmen Kişilik Özellikleri Ölçeği (ÖKÖÖ)" ve "Kişisel Bilgi Formu" kullanılarak elde edilmiştir. Toplanan veriler üzerinde bağımsız gruplar için t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, program türüne göre İngilizce öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin lehine; cinsiyete göre kız öğrencilerin lehine; ilköğretimi ve ortaöğretimi okudukları bölgeye göre şehir lehine; ailede öğretmen bulunmasına göre ailesinde öğretmen olanların lehine; ailenin gelir düzeyine göre geliri 750-1500 TL ile 2001-2500 TL ve geliri 750-1500 ile 2501-3000, arasında geliri 750-1500 olanların lehine, geliri 2001-2500 ile 3001 TL ve yukarısı ve geliri 2501-3000 ile 3001 TL ve yukarısı arasında geliri 3001 TL ve yukarısı olanların lehine; anne eğitim düzeyine göre anne eğitim düzeyi ilkokul olanların lehine; baba eğitim düzeyine göre baba eğitim düzeyi ilkokul olanların lehine ve kardeş sayısına göre kardeş sayısı 4 olanların lehine anlamlı farklılıklar belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to investigate pre-service teachers' perceptions of personality characteristics which are significant in terms of teaching profession. The sample consisted of 418 students at Yıldız Technical University. Data were collected through the "Teacher's Personality Characteristics Scale" and "Personal Information Form", and analyzed by t-tests, one-way analyses of variance, and Tukey's HSD tests. Findings showed significant differences according to program type, gender, region in which students received primary and secondary education, presence of a teacher in family, parents' level of education, number of siblings, and family income. Results were in favor of students from English Language Teaching undergraduate program, those who are female, those who receive primary and secondary education in a city, those having a teacher in their families, those whose parents' level of education is at primary education level, those who have 4 or more siblings, and those who earn an income of 750-1500 TL.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :