Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının empatik becerileri ile problem çözme becerileri

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlköğretim Bölümü1, Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü2
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının empatik eğilimleri ve problem çözme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 360 öğretmen adayı katılımcı olarak alınmıştır. Verilerin toplanması amacıyla, Problem Çözme Envanteri (Heppner ve Peterson, 1982) ile Empatik Eğilim Ölçeği (Dökmen, 1988) kullanılmıştır. Problem Çözme Envanteri Türkçe’ye Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından uyarlanmıştır. Verilerin analizinde, t test ve Anova istatiksel analiz teknikleri kullanılmıştır. Sonuçlar, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine ve bölümlerinin öğretim biçimlerine (birinci öğretim ve ikinci öğretim) göre empatik beceri ile ilgili görüşleri arasında farklılık olduğunu, öğrenim gördükleri sınıflara, anabilim dallarına, annelerinin ve babalarının öğrenim düzeylerine göre ise empatik becerileri arasında farklılık olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan, problem çözme becerileriyle ilgili olarak da, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıflara, anabilim dallarına ve babalarının öğrenim düzeylerine göre problem çözme becerileri ile ilgili algıları arasında farklılığın olduğu; cinsiyet, bölümlerinin öğretim biçimlerine (birinci öğretim ve ikinci öğretim) ve annelerinin öğrenim düzeylerine göre ise farklılığın olmadığı ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to examine prospective teachers’ problem solving skills and emphatic
skills according to different variables. Randomly assigned 360 students from Çanakkale Onsekiz Mart University in
Turkey were taken as participants. Emphatic Inclination Scale (Dökmen, 1988) and Problem Solving Inventory
(Heppner ve Peterson (1982) which was adapted to Turkish language by Sahin, Sahin and Heppner (1993) were used
in data collection. Data were analyzed by t test and One Way Anova statistical methods. Results reveal that there are
differences between prospective teachers’ empathic inclinations according to sex and types of course program
(daytime course program or evening course program) and there is no difference between their problem solving skills
according to grade level, study deparment, parents’ educational attainment. Moreover, the differences between
prospective teachers’ problem solving skills according to grade level, study department, fathers’ educational
attainment were found and no differences between prospective teachers’ problem solving skills according to sex,
type of course program (daytime course program or evening course program) was found.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :