Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
AKÜ Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin değer öğretimi hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Öğretmen adaylarının değer öğretimi konusundaki görüşlerini ölçmek amacıyla Akbaş tarafından geliştirilen “değer öğretiminde kullanılan etkinlikler ve değer öğretimine ilişkin görüşler ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde okuyan 206 öğrenci oluşturmaktadır. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının çoğunluğu, değer öğretimi için en önemli şeyin değerleri yaşamak olduğunu, değer öğretiminin bilgi kadar önemli olduğunu, derslerimizin yapısının bilgi temelli olduğunu, bireylerin değere verdikleri anlamların farklı olduğunu ve sorunlar yaşandığını, medyanın değer öğretiminde okulun ve öğrenmenin etkisini azalttığını belirtmişlerdir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this research, the opinion of the students in Afyon Kocatepe University, Faculty of Education, department of primary school teacher and social sciences teacher on value education was evaluated. For this purpose “activities used in value education and scale of opinions on value education” was used according to Akbaş. A total of 206 last year students at department of primary school teacher and social sciences teacher were chosen as the study population for this research. As a result, main indications which the candidate teachers emphasized were; living values most important as knowledge, the lessons were knowledge based, the meaning of values for individuals differed therefore some problems occurred, media negatively influenced the effect of school and learning in value education.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :