Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1, Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü2
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Gelecekte karar verici bireyleri yetiştirecek öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarının belirlenmesi önemlidir. Bu araştırma ile öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları cinsiyet, öğrenim görülen program ve en uzun süre ikamet edilen yerleşim yeri gibi çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmiştir. Araştırma, 2007-2008 öğretim yılı bahar döneminde Türkiye'de farklı bölgelerde bulunan yedi farklı üniversitede öğrenim görmekte olan öğretmen adayları üzerinde yürütülmüştür. Veriler, araştırmacılar tarafında geliştirilen 30 maddelik "Çevre Sorunları Tutum Ölçeği (ÇSTÖ)" ile toplanmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach alpha .81 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu; bayan öğretmen adaylarının, erkek öğretmen adaylarına göre, çevre sorunlarına yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu ve aralarındaki farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

It is important to determine pre-service teachers' attitudes towards environmental problems who will train decision-making individuals in the future. In this study, it was aimed to determine attitudes towards environmental problems. Their attitudes towards environmental problems were assessed according to several variables such as gender, undergraduate program and place of residence. The study was conducted with pre-service teachers being taught at seven different universities located in different regions of Turkey in the spring semester of the 2007-2008 academic year. Data were collected through a 30-item scale measuring attitudes Towards environmental problems. The Cronbach alpha reliability coefficient of the scale was calculated as .81. As a result of this study, it was found out that pre-service teachers' attitudes towards environmental problems are at moderate level, female pre-service teachers' attitudes towards environmental problems are more positive than those of male preservice teachers, and significantly different.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :