Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Matematik gelişimi 6 testi (progress in maths) nin 60-77 aylar arasında olan çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi1, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Matematik Gelişimi 6 Testi (Progress in Maths)’nın 60-77 aylar arasındaki çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmak amacıyla planlanmıştır. Araştırma 2009-2010 öğretim yılında Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, bağımsız anaokullarına devam eden 60-77 aylar arasında olan 334 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda test tekrar test korelasyon katsayısı r=95 bulunmuştur. Testin güvenirliğini belirlemek amacıyla iç tutarlık katsayısı hesaplanmış ve KR-20 değeri .81 olarak bulunmuştur. Analizler, 60-77 aylar arasında olan çocukların matematik yeteneğini ölçmede testin geçerlik ve güvenirlik düzeyinin yüksek olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

This study was planned to evaluate the validity and reliability works of “Progress in Maths 6” for 60-77 month-old children. The research was carried out with 60-77 month-old 334 kindergarten children in 2009-2010 education year. The kindergartens are dependent to the Ministry of Education. Test retest correlation coefficient was found as r=95. In addition, in order to determine the validity of the test, interior consistency coefficient was calculated and KR-20 value was found .81. Analyses indicate that “Progress in Maths 6” has high level of reliability and validity to measure mathematics ability of 60-77 month-old children.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :