Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretimde araç gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
AKÜ Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin araç gereç kullanımına yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Afyonkarahisar il merkezinde ve kasabada görev yapan öğretmenlerden gönüllü olanlarla görüşme yapılarak, görüşme formları araştırmacı tarafından tasnif edilerek yorumlanmaktadır. Öğretmenlerin görüşlerine göre, derslerde araç gereç kullanmak hem öğretmen açısından hem de öğrenciler açısından oldukça yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Okulun ve çevrenin sosyo ekonomik durumuna göre öğretmenler ve öğrenciler araç gereç teminine ilişkin problem yaşamaktadırlar.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to investigate the 4th and 5th grade primary school teachers' views on the use of tools and materials. Study group for the investigation consists of 9 voluntary teachers. The data emerged from the interviews were interpreted by the researcher through categorising. According to teachers, using tools and materials in the learning-teaching environment in the classroom increases the quality and productivity both for the students and the teachers. Teachers and students appear to experience problems in relation to supplying tools and materials resulting from the socio-economic status of school and environment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :