Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi hakkındaki düşünceleri

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma, ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin 2005 yılı ders programına uygun olarak okutulan Matematik dersi hakkındaki görüş ve düşünceleri ile dersten beklentilerini belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya, Bursa ili Osmangazi ilçesi Şahin Yılmaz İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören toplam 49 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır ve bu öğrencilerden kendilerine yazılı olarak verilen 3 açık uçlu soruyu cevaplandırmaları istenmiştir. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bu aşamada, öğrencilerin sorulara verdikleri açık uçlu cevaplar belli aşamalardan geçirilerek sayılara dökülmüş ve böylece nitel veriler nicelleştirilmiştir. Ardından, nicelleştirilmiş veriler için frekans analizi ve kategorisel analiz yöntemlerine başvurulmuştur. Çalışmanın sonunda, öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarında ve matematik dersi hakkındaki düşüncelerinde dersin içeriğinin oldukça etkili olduğu, öğrencilerin çoğunun oyunlarla ve etkinliklerle öğrenmeyi sevdiği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this current study was to determine the opinions, attitudes and expectations of the seventh grade
students regarding the mathematics course.
There was a total of 49 7th grade students from the Şahin Yılmaz Elementary School in Bursa involved in
this study in which the researchers used a questionnaire including three open-ended questions. The data consisting
of the students’ responses were analyzed by using content analysis. The researchers transformed the qualitative data
to the quantitative one by using certain procedures. After that the researchers used the categorical and frequency
analysis in the analysis of the quantitative data.
The study showed that the content of the mathematics course played curial roles in the students’ opinions
and attitudes towards mathematics and that the participants liked mathematics teaching with games and activities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :