Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarının etkililiği ölçeğinin geliştirilmesi.

Yazar kurumları :
AKÜ Eğitim Fakültesi1, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü2
Görüntülenme :
600
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, yöneticilerin öğretimsel liderlik davranışlarının yeni (2005) ilköğretim müfredatının uygulanmasındaki etkililik düzeyini belirlemek amacıyla, eğitimci görüşleri temelinde bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Bunun için önce, ilgili alan yazından ve okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerle yapılan görüşmelerdeki izlenimlerden yararlanılarak, liderlik ve yeni ilköğretim müfredatının uygulanmasına ilişkin beşli likert tipi olumlu ifadelerden oluşan 60 madde geliştirilmiştir. Bu ölçek, Afyonkarahisar il merkezindeki ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlere uygulanmıştır. Afyonkarahisar’da bulunan her eğitim bölgesinden rastgele yöntemle seçilen ilköğretim okullarına anket dağıtılmış ve toplam olarak dönen anket sayısı 120 olmuştur. Anket maddelerine verilen yanıtlara göre ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .98 olarak bulunmuştur. Ölçeğin KMO değeri .93 Bartlett testi ise 7133.66 olarak bulunmuştur. Ölçek tek boyutlu bir ölçek olup, okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarının yeni ilköğretim programın uygulanmasına ilişkin tutum ve davranışlarını ölçmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, to determine the effectiveness of the school principals related to being instructional leadership in the process of implementation of the new primary school program, a questionnaire was aimed to be developed on the basis of the primary school teachers’ views. For this, initially the five-scale Likert type questionnaire consisted of 60 negative and positive items that were developed making use of the review of literature and implications held through the interviews realized with the teachers in the primary schools. Later, according to the thoughts of professionals, some of the items were deleted and as a result 49 items were obtained. There were educational districts in the city of Afyonkarahisar, and one school was chosen randomly from each district and the questionnaire was distributed to the teachers working at these schools. As total, 120 subjects replied the questionnaire items. At the end of the statistical analysis, the value of KMO was found as .93; the test of Bartlett was 7133.66 with the .00 significant level and Cronbah alfa was .98.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :