Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilkögretim öğretmenlerinin küresel isınmaya ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi KKEF1, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü2, Agrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İlkögretim Bölümü3
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, ilkögretim okullarında görev yapan ögretmenlerin küresel ısınma ve bundan dolayı meydana gelen iklim degisiklikleriyle ilgili görüslerini belirlemektir. Çalısma grubunu Erzurum ilinde, ilkögretimde farklı branslarda görev yapan toplam 123 ögretmen olusturmaktadır. Veri toplama amacıyla 36 maddeden olusan bir anket kullanılmıstır. Elde edilen sayısal veriler SPSS'12.0'de degerlendirilmistir. statistiksel degerlendirmede aritmetik ortalama ve yüzde degerleri kullanılmıstır. Yapılan degerlendirme sonucunda, ögretmenlerin küresel ısınma ile ilgili oldukça fazla bilgiye sahip oldukları gözlenmistir. Ancak bu konuda etkili bir ögretim için ögretmenlerin daha çok bilgi edinmeleri gerekir. Çünkü her geçen gün insan yasamında giderek artan bir tehdit olusturan küresel ısınma konusunda ögrencilerin bilinçlendirilmesi için ilkögretim yıllarından itibaren çevre egitimine önem verilmelidir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine opinion of primary education teachers on global warming and related climate changes. Study group was formed from 123 teachers from different branches. A survey which had 36 items was used for data obtaining. Numerical data obtained were evaluated with SPSS 12.0. Arithmetical mean and percent values are used in statistical estimations. The results show that teachers have quite some information on global warming. However, teachers need to know more about the subject to achieve an effective teaching on the subject. In order to advance to a better consciousness of primary education students on global warming, which threatens human life stronger day by day, environmental education must be given utmost importance starting from primary education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :