Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilkögretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında toprak ve toprağın korunmasının yeri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
354
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanoglu dünyada var oldugundan beri hayatını idame ettirebilmek için çevresindeki kaynakları kullanma yoluna gitmistir. Yerlesik yasamın baslamasıyla birlikte insan hayatında en önemli yeri toprak ve toprak islemeciligi almıstır. Günümüzde gelisen sanayi ve teknoloji sonuçlarıyla her seyi etkilemis bundan dogal kaynaklarda payını almıstır. En önemli dogal kaynaklardan biri olan toprak atıklar, kimyasal maddeler ve duyarsızlık sonucu zarar görmeye baslamıstır. Günümüzün önemli sorunlarından birini teskil eden topragın ve çevrenin korunması bilinci ilk basta ailede verilmekte daha sonra ilkögretim düzeyinden baslayıp hayatın her asamasında bireylere verilmektedir. Dogal kaynakların kullanımı ve korunmasında yer alan "toprak ve topragın korunması" konusu da özellikle ilkögretim 4. 5. 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler derslerinde verilmektedir. İlkögretimde okutulan Sosyal Bilgiler dersi ögrencilerin dünyayı tanıma ve var olan sorunlara karsı duyarlılıklarının gelistirilmesinde çok önemli bir yer tutar. Bu çalısmada "toprak ve topragın korunması" konusuna Türkiye'de Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2010- 2011 egitim ögretim yılında uygulanması uygun görülen tüm 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarında ne derecede yer verildigi tespit edilmeye çalısılmıstır. 6. ve 7. sınıf düzeyinde kullanılan Sosyal Bilgiler ögretmen kılavuz kitaplarında ögretmenlere bu konuyla ilgili yeterli düzeyde yönlendirme yapılmadıgı, ders kitaplarında içerik olarak baslı basına ele alınmadıgı sadece yüzeysel açıklamaların yapıldıgı görülmüstür. Ögrenci çalısma kitaplarında ise "toprak ve topragın korunması"yla ilgili neredeyse hiçbir etkinligin yer almadıgı sadece bazı etkinliklerin içerisine sıkıstırıldıgı tespit edilmistir

Özet İngilizce :

Since the very beginning of their history on the Earth, human beings have been using the sources around themselves. With the settled life, soil and agriculture have had a dominant role in human life. Nowadays, the development of industry and technology affect everything including natural sources. One of the most important sources, the soil, has been damaged by chemicals and ignorance. The protection of the earth and environment, which is one of the most important issues of our time, is firstly considered by parents, and then, from the primary school level, it is focused on through the whole life. The subject "The Soil and The Protection of The Soil", studied through the use and the protection of natural sources, is among the subjects of 4, 5,6 and 7th grades' Social Sciences lesson. The Primary School-level of Social Sciences has a great role in terms of the perception of the life in the world, and having responsibilities towards the existing problems. This study aims to reveal how the issue of "The Soil and The Protection of The Soil", has been included in the textbooks of the 6th and 7th grades Social Sciences lesson, which have been selected by the Board of Education and Discipline to be put into practise during the 2010-2011 school year. It has been concluded that there isn't enough guidence for this issue on the guide books for the ones teaching the 6th and 7th grades' pupils; and also, on the student books, this issue isn't considered as a seperate subject but has only been included as superficial explanations. Moreover, on the workbooks for pupils, there isn't any activity focusing on the matter of "The Soil and The Protection of The Soil", seperately; however, this issue has been dealed with in only a few activities about different subjects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :