Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hayat bilgisi ders kitaplarının becerilere uygunluk düzeyinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (afyonkarahisar ili örneklemi)

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
451
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma; “Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Becerilere Uygunluk Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi)”ni belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Afyon ilinde görev yapan, Hayat Bilgisi dersini okutmuş/okutan 194 öğretmenden oluşmuştur. Araştırmada bilgi toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan 39 soruluk anket formu kullanılmıştır. Araştırma sonunda her bir anket sorusundan elde edilen verilerin toplam puanlarının ortalamaları alınarak, bu ortalamalara değişkenlere uygun olarak ilişkisiz örneklemler t-test (İndependent Samples T Test) ve tek yönlü varyans analizi (one-way anova) uygulanmıştır. Çalışmada çeşitli değişkenler (hayat bilgisi ders kitabını inceleme düzeyi, katıldığınız seminerlerin mesleki anlamda kazandırdığının değerlendirilmesi) açısından anlamlı farklılık bulunmuştur. Anketten elde edilen sonuçlar, tablo ve şekiller üzerinde düzenlenerek yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

This study has been carried out in order to determine “The Assessment Of Appropriacy Level Of Life Science Textbooks To Skills Accordin To Teachers Views ” The modeling of the study consists of 194 teachers, who taught anda re still teaching ıntroduction to science in the city of Afyon. In this study, a survey containing 39 questions of the data collected by the researcher has been used. At the end of study, an average of the total score of the data obtained from each question has been determined, to which independent t-test an done-way anova analysis, appropriate to variables, have been applied. In the study, from several variables’ point of view, such as ‘ the level of review of Introduction to Science Textbooks, the assessment of Professional gains from seminars in which you took part’ meaningful differences have been found. The results obtained from the survey have been fixed and interpreted in tables and on charts

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :