Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Halk müziğindeki değişimler ve halk müziği eğitimine etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
AKÜ Devlet Konservatuvarı1
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Özellikle cumhuriyet döneminde Türk toplumunda değişim ve gelişimler olmuş, bu değişim ve gelişimler Türk kültürünün en önemli unsurlarından olan Türk Halk Müziği kültürünü etkilemiştir. Bu çalışma ile halk müziğinde meydan gelen değişim ve gelişimlerin halk müziği eğitimine etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla uzmanlara uygulanmak üzere yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve araştırmaya gönüllü alan uzmanlarına uygulanmıştır. Çalışmada, Edip Günay’ın “Müzik Sosyolojisi” adlı çalışmasından ayrıntılı olarak yararlanmış, kitabın araştırmaya konu olan bölümünde yer alan yönteminden faydalanılmıştır. Toplumsal yapı ve yaşayışlardaki değişim ve gelişimlerin müzik yapılarında-yaşayışlarında da bir takım değişiklere yol açtığı, değişikliklerin eğitime yansıdığı çalışmanın sonuçlarından anlaşılmakta, Türk Halk Müziği eğitimi veren konservatuvarlar başta olmak üzere tüm mesleki müzik eğitimi veren kurumlara büyük görev ve sorumlulukların düştüğü düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Especially in Republic Period in Turkish society changing and developments happened. These developments and changings impressed Turkish Folk Music Culture which is the most important part of Turkish Culture. With this work, it was aimed to determine chanings and developmenting in Folk Music influence on Folk Music Education. For that purpose it was prepared a form to apply experts and it was applied to the experts that are volunteer to the research. In the work,it was generally benefited from Edip Günay’s work called “Music Sociology”, also it was benefited from the method which is subject to the research . It was understood from the survey conclusion changing and developmenting in Society Structure and manner of life causes to some changings and developmentings in music structure and living and it is thought that particularly conservatory which trains Turkish Folk Music Education, all foundationwhich trains professionally music education has abig duty and responsibility.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :