Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güneydoğu anadolu bölgesindeki lise öğrencilerinin gelecek beklentileri ve gelecek beklentilerini etkileyen faktörler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
742
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki lise öğrencilerinin çeşitli boyutlardaki gelecek beklentilerini ve bu beklentilerine etki eden faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel-ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmanın örneklemi, bölgedeki dokuz ilde en yaygın lise türlerinden birer tane olmak üzere toplam 54 lisenin farklı sınıflarında öğrenim gören ve basit tesadüfî örnekleme ile seçilen toplam 1106 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan "Gelecek Beklentisi Ölçeği (GBÖ)" ile elde edilmiştir. Araştırmanın bulguları, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki lise öğrencilerinin, kişisel ve mesleki gelecek, eğitsel gelecek, ekonomik gelecek ve sosyal gelecek boyutlarındaki beklentilerinin genel olarak ortanın üstü düzeyde olduğunu göstermiştir. Araştırmaya göre, bölgedeki lise öğrencilerinin en çok tercih ettikleri mesleklerin başında öğretmenlik ve tıp doktorluğu gelmektedir. Lise öğrencilerinin gelecek beklentileri cinsiyete, okudukları lise türüne, akademik not ortalamalarına, anne eğitim düzeyine, baba mesleğine, aile gelir düzeyine, kardeş sayısına, okul öncesi eğitimi alma durumuna ve evde konuşulan dile göre farklılaşmazken okulun bulunduğu ile, sınıf düzeyine, disiplin cezası alma durumu ve okulu bırakma eğilimine göre anlamlı farklılaşmaktadır.

Özet İngilizce :

This study was conducted to identify various future expectations of high school students in southeastern Turkey and factors behind their expectations. The sample of the study, which had a descriptive and associational survey design consisted of 1106 students randomly selected from 54 different high schools located in nine cities in southeastern Turkey. Data were collected through the "Future Expectation Scale (FES)" developed by the researcher. Results indicated that personal and professional future, educational future, economic future and social future expectations of high school students in southeastern Turkey were generally above the average level. According to the study, being a teacher and a doctor took the first place among several professions to be further preferred by high school students. It was also concluded that future expectations of high school students did not differ on gender, high school type, CGPA, level of mother education, father's occupation, family income level, the number of siblings, receiving pre-school education, and language spoken at home. On the other hand, future expectations of high school students were found to differ on the city where students being taught, grade level, corporal punishment, and tendency toward being a dropout.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :