Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen öğretiminde karşılaşılan matematik temelli sıkıntılar: fen ve teknoloji öğretmenlerinin tecrübelerinden yansımalar

Yazar kurumları :
KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü1, KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü OFMAE2
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, ilköğretim Fen ve Teknoloji dersindeki öğrencilerin matematiksel bilgilerinin fen konularının öğretimine yönelik etkilerini Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin tecrübeleri doğrultusunda ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, var olan durumu ortaya koymaya yönelik olarak tarama modeline dayalı betimsel yöntem kullanılmıştır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak 4 sorudan oluşan bir yazılı mülakat formu kullanılmış, 2009–2010 eğitim öğretim yılında Trabzon ilindeki sekiz farklı devlet ilköğretim okulundaki toplam 11 öğretmene uygulanmıştır. Çalışmada ilköğretim Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin karşılaştığı problemler; sıkıntı yaşanan fen konuları, sıkıntının yaşanmasına neden olan matematiksel bilgi eksikliği, sıkıntıların fen öğretimine yansımaları ve sorunların çözümüne yönelik öğretmen önerileri temalarında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde nicel veri çözümleme teknikleri de kullanılmıştır. Nitel şekilde analiz edilen verilerden elde edilen bulgular, öğrencilerin yetersiz matematiksel geçmişlerinin fen öğretimi ve öğrenimine olumsuz etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Fen öğretimi sırasında matematik temelli sıkıntıların en fazla kuvvet ve hareket ünitesinde yaşandığı, bu sıkıntıların öğrencilerin oran-orantı konusundaki bilgi eksikliğinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenler, Fen ve Teknoloji dersi öğretimi sırasında yaşanan matematik temelli sıkıntıların; zaman kaybına, performans ve motivasyon düşüklüğüne yol açtığını ifade etmişlerdir.

Özet İngilizce :

This study aimed to determine that the influence of primary science students' mathematical background on teaching science according to science and technolog y teachers' experiences. In the study, qualitative procedure based on scan-based model is used in order to explain the present data. A written interview form that consist of 4 questions was used as a data collection tool and it was conducted with 11 science teachers in 8 different public primary schools from different parts of Trabzon in the academic year 2009-2010. The problems of the primary school science teachers encountered in science teaching were examined under these themes: Science subjects that cause problems, the lack of mathematical knowledge that causes problems, reflections of the problems of science teaching and teacher suggestions in order to solve problems. Also quantitative analysis techniques were used for data analysis. The data, analyzed qualitatively, revealed that students' insufficient mathematical background affect on science teaching and learning negatively. The study revealed the most of the mathematical difficulties appear during the unit of force and motion in science teaching. In addition, findings of the study pointed out that students' lack of ratioproportion subject knowledge is the most problem affect on science teaching. Also, the teachers stated that the problems based on mathematics reveal time loss, low performances, and low motivations in teaching primary school science.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :