Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı türdeki ilköğretim okullarına devam eden beşinci sınıf öğrencilerinin çoklu zeka alanlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma, farklı türdeki ilköğretim okullarına devam eden beşinci sınıf öğrencilerinin çoklu zeka alanlarını değerlendirmek ve cinsiyetin çoklu zeka alanları üzerinde farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya Ankara iline bağlı yatılı ilköğretim bölge okullarında beşinci sınıfa devam eden 108 öğrenci ile bu okulların bağlı olduğu ilçe merkezlerindeki ilköğretim okullarının beşinci sınıflarına devam eden, yatılı olmayan 117 öğrenci olmak üzere toplam 225 öğrenci alınmıştır. Araştırmada öğrencilerinin kendileri hakkında bazı bilgileri edinebilmek amacıyla “Genel Bilgi Formu”, öğrencilerin çoklu zeka alanlarını değerlendirmek amacıyla ise Seber (2001) tarafından geliştirilen “Çoklu Zeka Alanlarında Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Farklı ilköğretim okullarına devam eden beşinci sınıf öğrencilerin cinsiyetlerinin Çoklu Zeka Alanlarında Kendini Değerlendirme Ölçeği’nden aldıkları puanlarda farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek için Çift Yönlü Varyans Analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, kurum türünün çoklu zeka alanlarında herhangi bir farklılığa yol açmadığı, ancak bedensel-duyudevinimsel, müzikal-ritmik ve kişilerarası-sosyal zeka puanlarında cinsiyetin, doğa zeka puanında kurum türü*cinsiyet interaksiyonun istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığa neden olduğu belirlenmiştir

Özet İngilizce :

This study was conducted in order to assess the multiple intelligence domains of 5th grade students attending different primary schools, and to determine if gender of students attending different primary schools has a significant effect on their multiple intelligence domains. The study sample consisted of 225 fifth grade students in total of which 108 students were from primary regional boarding schools in Ankara and 117 students were from primary schools in district centers of the same city. In order to obtain some demographic information about students themselves, ‘A General Information Form’, and to identify students’ multiple intelligence domains ‘Multiple Intelligence Domains Self Assessment Scale’ developed by Seber (2001) were used in the study. To determine if gender of the 5th grade students attending different primary schools had a significant effect on their scores on Multiple Intelligence Domains Self Assessment scale, a two-way analysis of variance was used. Results indicated that type of the institution did not produce any significant difference in multiple intelligence domains, however, the effect of gender on physical-sensation kinetic, musical- rhythmic and interpersonal-social intelligence scores, and the effect of type of institution*gender interaction on nature intelligence were found to be statistically significant

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :