Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ergenlerde psikolojik sağlığın demografik değişkenler açısından incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Meram Dr. Ali Rıza Bahadır İmam Hatip Lisesi1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Ergenlik dönemi, karakteri itibariyle genellikle sorunlu geçirilen bir dönemdir. Bu dönem içerisinde psikolojik sağlığı etkileyen birçok faktörün yanı sıra demografik değişkenlerin de önemli bir etkisi söz konusudur. Bu araştırmada, ergenlerde psikolojik sağlığın bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya ilindeki sekiz farklı lisede öğrenim gören 1009 denek oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak sosyodemografik bilgi formu ve "Kısa Semptom Ölçeği" kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; kızların daha olumsuz, okullar arasında fen lisesinin en olumlu, kız meslek lisesinin ise en olumsuz psikolojik sağlık göstergelerine sahip olduğu, artan yaş ve sınıf düzeyine bağlı olarak psikolojik sağlığın bozulduğu, ebeveynlerin eğitim durumu ve dindarlık düzeyi yükseldikçe ergen psikolojik sağlığının buna bağlı olarak daha olumlu hâle geldiği bulgularına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Adolescence is a problematic stage due to its nature. There are several factors that affect adolescents' psychological health so do demographic variables. In this study, relationships between adolescents' psychological health and demographic variables were explored. The sample of the study consisted of 1009 students being taught in 8 different high schools in Konya, Turkey. The Socio-demographic Information Form and the Short Symptom Scale were used to collect the data. Statistical analyses showed that females had more negative psychological health indicators than males, students being taught in a science high school had the most positive ones while those being taught in a girls' vocational school had the most negative psychological health indicators than the others, and that psychological health became worse depending on age and grade level, but better depending on parents' level of education and religiousness.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :