Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakülteleri kendi öğrencilerini seçebilir mi ?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Bireyleri bir meslek sahibi yaparken, mesleki özellikler ile bireylerin kişilik özelliklerinin, ilgi ve yeteneklerinin örtüşmesi, bireyin verimliliği ve kendini gerçekleştirmesi açısından önem taşır. Bu durum, öğretmenlik mesleği için de geçerlidir. Bu mesleği seçen bireylerin, kişilik olarak mesleğin gerektirdiği özelliklere uygun olması önemlidir. Etkili iletişim kuran, sevecen, sabırlı, coşkulu, öğretmekten zevk alan, yenilik ve gelişmeye açık, demokratik bir kişilik yapısı ve yaratıcılık gibi özellikler, öğretmenlik mesleği için gerekli kişilik özelliklerinin başında gelmektedir. Öğretmen, eğitim ortamında istendik davranışları kazandıran profesyonel kişidir. Ancak öğretmenlik mesleği, sadece bilgi aktarma rolünü gerektiren bir meslek değildir. Çünkü davranış bilimleri bize, öğrencinin öğretmenin tutum ve davranışlarından etkilendiğini göstermektedir. Oldukça kapsamlı ve çok boyutlu olan öğretmen yetiştirmenin en önemli basamaklarından birini, öğretmen adaylarının seçimi konusu oluşturmaktadır. Türkiye’de öğretmen adayları, bir takım çoktan seçmeli sınavlarla belirlenmekte, bu sınavlar ise bilgi düzeyinde kalmakta, dolayısıyla da adayların sadece bir veya birkaç yönünü ölçebilmektedir. Öğretmenlik mesleğinde çok önemli olan “uygun kişilik” özelliğine yönelik bir değerlendirme yapılamamaktadır. Bu makaleyle bir soru sorularak, nitelikli öğretmen için yeni bir seçme sisteminin arayışı başlatılmak istenmiştir.

Özet İngilizce :

While helping individuals embark on a profession, it is important in terms of the efficiency and selfrealization of the individual to ensure that the attributes of the profession and the personality traits, interests and abilities of the individual match. This is also true for teaching profession. It is necessary that the individuals who select teaching profession possess the personality traits required by this profession. For teaching profession, in addition to enjoying teaching, it is essential to possess personality traits such as being affectionate, patient and enthusiastic and a personality structure that is democratic, creative and open to innovations and developments. Teachers are professional people who ensure that students acquire desired behaviors. However, teaching profession is not a profession that only requires transferring knowledge. Behavioral sciences show that teachers’ attitudes and behaviors affect students. The selection of prospective teachers constitutes one of the most significant steps of teacher training, which is a quite extensive and multidimensional process. In Turkey prospective teachers are selected via some multiple choice examinations. These examinations cannot go beyond knowledge level and thus can assess only one or a few aspects of prospective teachers. However, it is not possible to carry out any assessments regarding the “appropriate personality” trait which holds a significant place in teaching profession. This study aims to ask a question and start a search for a new system for selecting qualified teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :