Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çağdaş eğitim denetimi modeli olarak öğretimsel denetimin türk eğitim sisteminde uygulanabilirliği

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Yüzüncü Yıl Üniversitesi EYTPE2
Görüntülenme :
586
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türk eğitim sistemindeki denetim uygulamaları, çağdaş eğitim denetimi yaklaşımlarından biri olan öğretimsel denetim bağlamında değerlendirilmiştir. Sınıf içi etkinliklerin gözlenmesine dayalı olarak öğretimsel sürecin geliştirilip öğrenci öğrenmelerinin niteliğinin arttırılmasının amaçlandığı öğretimsel denetim, denetici ile öğretmenin işbirliğini ön plana çıkarmaktadır. Alanyazın taramasına dayalı olarak yapılan araştırmada Türk eğitim sisteminin denetim alt sisteminde öğretimsel denetim bağlamında yapısal örgütlenme, rehberlik yerine biçimsel ve kontrol odaklı denetim, birbiriyle çelişen denetmen rolleri, denetmenlerin iş yükü, denetime ayrılan sürenin yetersizliği, standart değerlendirme formları, deneticilerin mesleki yetersizlikleri ve olumsuz yaklaşımlarından kaynaklanan önemli sorunlar yaşandığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, implementability of instructional supervision as one of contemporary educational supervision models in Turkish Education System was evaluated. Instructional supervision which aims to develop instructional processes and increase the quality of student learning based on observation of classroom activities requires collaboration among supervisors and teachers. In this literature review, significant problems have been detected due to structural organization, structural and control-oriented supervision rather than guidance and counseling, conflicting supervisor roles, workload and inadequate time for supervision, standard assessment forms, professional incompetencies and negative attitudes of supervisors within the context of supervision subsystem of Turkish education system.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :