Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişsel yetenekler testi form 6’nın 61–72 aylar arasında olan çocuklar için geçerlik güvenirlik çalısması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısma Bilissel Yetenekler Testi Form-6 (Cognitive Abilities Test Form-6)'nın 61–72 aylık çocuklar için geçerlik güvenirlik çalısmasını yapmak amacıyla planlanmıstır. Arastırma 2008–2009 ögretim yılında Afyonkarahisar ili merkez ilçede Milli Egitim Müdürlügü'ne baglı ilkögretim bünyesindeki anasınıflarına devam eden 61–72 aylar arasında olan 380 çocuk üzerinde yürütülmüstür. Arastırmada testin güvenirligini belirlemek amacıyla testin iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıs ve KR–20 degeri Sözel Boyut için .76, Sayısal Boyut için .82, Sözel Olmayan Boyut için .70 ve BYT Form–6 toplam için .91 olarak bulunmustur. Arastırma sonucunda test tekrar test korelasyon Sözel Boyut için r= 89.5 olarak, Sayısal Boyut için r= 98.9, Sözel Olmayan Boyut için r= 96.8 ve Bilissel Yetenekler Testi Form–6 toplam için r= 98.4 olarak bulunmustur. Analizler 61–72 aylar arasında olan çocukların sözel, sayısal ve sözel olmayan muhakeme yeteneklerini ölçmede testin geçerlik ve güvenirlik düzeyinin yüksek oldugunu göstermistir.

Özet İngilizce :

This study was planned to evaluate the validity and reliability works of Cognitive Abilities Test Form-6 for 61-72 month-old children. The research was carried out with 61-72 month-old 380 children attending to kindergartens in Afyonkarahisar, all which were affiliated to Turkish Ministry of National Education in 2008-2009 education years. In addition, in order to determine the validity of the test, interior consistency coefficient was calculated and KR-20 values were found out to be .76 for the Verbal Battery, .82 for the Quantitative Battery, .70 for the Non-Verbal Battery and .91 for the overall test. Test retest correlation coefficient were found as r= 89.5 for the Verbal Battery, r= 98.9 for the Quantitative Battery, r= 96.8 for the Non-Verbal Battery and r= 98.4 for the overall test. Analyses indicate that Cognitive Abilities Test Form-6 has high level of reliability and validity to measure verbal, quantitative and non-verbal reasoning ability of 61-72 month-old children.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :