Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgisayar kursiyerlerinin bilgisayara yönelik tutumlarının incelenmesi: tarsus halk eğitim merkezi örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü1
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, bilgisayar kursiyerlerinin bilgisayara yönelik tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Tarsus Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda bilgisayar kurslarına devam eden 132 (47 erkek ve 85 kadın, yaş aralığı 15-65) kursiyer oluşturmaktadır. Çalışmada kursiyerlerin bilgisayara yönelik tutumlarını belirlemek için Loyd ve Gressard (1984) tarafından geliştirilen, Berberoğlu ve Çalıkoğlu (1991) tarafından Türkçeye uyarlanan "Bilgisayar Tutum Ölçeği" web tabanlı olarak uygulanmıştır. Ölçek kurs başında ve sonunda olmak üzere aynı kursiyerlere iki kez uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 15.0 paket programında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kursiyerlerin eğitim düzeyleri, bilgisayar deneyimleri ve bilgisayar sahiplikleri ile bilgisayara yönelik tutumları arasında anlamlı farklar vardır. Öte yandan, kurs başında kursiyerlerin tutumları ile yaşları arasında anlamlı farklar bulunmuşken, kurs sonunda anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to determine computer trainees' attitudes toward computer. The sample consisted of 132 (47 male and 85 female, their age ranging from 15 to 65) computer trainees who take courses on computer in Tarsus Public Education Center and Evening School in the 2010-2011 academic year. In order to determine trainees' attitudes toward computer, the "Computer Attitude Scale" developed by Loyd and Gressard (1984) and adapted into Turkish by Çalıkoğlu and Berberoğlu (1991) was administered online. The scale was administered to the same trainees twice both at the beginning and the end of the course. The data were analyzed through SPSS 15.0. According to the results, there were significant differences in trainees' attitudes toward computer with regard to their levels of education, computer experience, and computer ownership. On the other hand, it was found out that their attitudes toward computer significantly differ on their age at the beginning of the course while they did not at the end of the course.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :