Cilt: 6 Sayı : 4
Otojen Blok Kemik Greftlerinin Cerrahi Sonuçları ve İmplant Sağ Kalımına Etkisi
Surgical Outcomes of Autogenous Block Bone Grafts and the Effects on Dental Implant Survival
Süleyman KAMAN,Fethi ATIL,Berkay Tolga SÜER,Umut TEKİN,İsmail Doruk KOÇYİĞİT

22 129

İatrojenik ve konjenital alveolar kemik defektleri, planlanan optimal dental implant tedavisinin, çoğu zaman implant cerrahisi öncesinde defekt onarımı olmadan yapılmasını imkansız hale getirir. Farklı kaynaklardan elde edilen greft materyalleri bu onarımlar için kullanılsa da, altın standart halen otojen greftlerdir. Yüksek revaskularizasyon kapasitesi nedeni ile başarı oranı çok yüksek olan otojen greftlerin, alıcı saha morbiditesi ve buna bağlı komplikasyonlar dışında dezavantajlarının olmadığı bilinmektedir. Bu çalışmaya 2008-2012 yılları arasında kliniğimize başvuran ve horizontal ve/veya vertikal alveolar kemik defekti olan 42 hasta dahil edilmiştir. Bu hastalara alveolar kret onarımı için çeşitli intraoral donör sahalardan alınan; 34 onley, 5 inley ve 5 interpozisyonel, toplam 42 blok greft uygulaması yapılmıştır. Bu çalışmada, cerrahi işlem sırasında veya sonrasında oluşan majör komplikasyonlar greftin ekspansiyonu ve kaybı , minör komplikasyonlar hematom, şişlik, inflamasyon ve parestezi ve greft bölgelerine yerleştirilen implantların sağ kalım oranları değerlendirilmiştir. Bunlara ilave olarak farklı otojen greft bölgelerin başarısı literatür eşliğinde tartışılmıştır
Iatrogenic and congenital defects of the alveolar ridges make often impossible to perform optimal dental implant treatment without increasing alveolar bone volume prior to implant placement surgery. Although graft materials derived from different sources may be used for reconstruction, autogenous bone is still considered as the gold standard. Autogenous bone grafts have high success rate due to their high revascularization capacity, and it is known that they have no disadvantages other than the donor site morbidity and the related complications. Forty two patients who were admitted to our clinic between the years of 2008 to 2012 becuse of horizontal and/or vertical alveolar bone deficiencies were included in this study. A total of 42 autogenous block grafts 34 onlay, 4 inlay, 5 interpositional , which harvested from different intraoral donor sites, were applied to the patients for reconstructing different types of alveolar ridge deficiencies. In this study, major complications such as graft expansion and graft loss, and minor complications such as haematoma, swelling, inflammation and paraesthesia that occurred during or after surgery, and implant survival rates, which were placed to the grafted sites, have been evaluated. Additionally, the success of different donor sites was discussed in accordance with the current literature
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Bernstein S., Cooke J., Fotek P., Wang HL. Vertical bone augmentation: Where are we now? Implant Dent. 15: 219-228, 2006.
Süleyman KAMAN,Fethi ATIL,Berkay Tolga SÜER,Umut TEKİN,İsmail Doruk KOÇYİĞİT