Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Başarılı ve başarısız öğrencilerin kişilik özellikleri ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri

Yazar kurumları :
Karahisar İşitme Engelliler İlköğretim Okulu1, AKÜ Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ilköğretimin 2. Kademesindeki başarılı ve başarısız öğrencilerin kişilik özelliklerinin aile ve öğretmenleri tarafından ne kadar tanındığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda; Afyon merkezindeki bütün ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile öğrenimini sürdüren öğrencilerin velilerinin oluşturduğu çalışma evreninden seçilen 80 öğrencinin velisine ve 39 öğretmene, öğrencilerin kişilik özellikleri ile ilgili 48 maddelik anket uygulanarak bir çalışma yapılmıştır. Başarılı öğrencilerin kişilik boyutlarına ilişkin öğretmenlerin görüşlerine bakıldığında, öğretmenlerin öğrencilerini; dışadönük, duyumsama, düşünme ve yargılama boyutunda algıladıkları görülmektedir. Başarısız öğrenciler, öğretmenleri ve velileri tarafından dışadönük, sezgisel, düşünme ve yargılama kişilik boyutlarında algılamışlardır. Ancak, değerlendirmelerde başarısız öğrencilerin velileri, öğretmenlere göre daha fazla kararsız kalmışlardır. İlköğretim 2. kademesindeki başarılı ve başarısız öğrencilerin kişilik özellikleri ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri karşılaştırıldığında öğretmenlerin daha objektif oldukları görülmektedir. Öğretmenlerin branşlarına göre anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır. Fen Bilgisi, İngilizce ve Matematik öğretmenleri, Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmenlerine göre daha gerçekçi ve tutarlı bir tavır ortaya koymuşlardır. Başarılı ve başarısız öğrenci velilerinin görüşleri karşılaştırıldığında başarılı öğrencilerin velileri, başarısız öğrencilerin velilerine göre daha objektif yaklaşımlar göstermişlerdir.

Özet İngilizce :

By making a questionnaire, a research has been made the 80 students who have education in the second step the primary school on 39 teachers and on the students parents about the students personal characteristics. This research aims to find out the personal characteristics of the succesful students and the less successful ones and how many of these characteristics are known by their parents and teachers. In Afyon all the primary school teachers, all the students and their parents take part in this research. When we look at the opinion of the teachers about successful students, it’s seen that they perceive them extraversion and in dimension of sensory, thought and judge. Less successful ones are perceived extraversion in the dimension of thought, feeling and judge. But in the evaluation the less successful students parents are more irresolute then the teachers. When the opinions of teachers and the parents about the successful and the less successful students of the primary schools second step are compared, it’s seen that the teachers are more objective than the parents. Meaningful differences are seen according to the teachers branches, science, English, Math teachers bring up more realistic and consistn’t attitude than the Social Studies and Turkish teachers. When the opinions of successful and less successful parents are compared, it’s seen successful students parents are more objective than the less successful students parents.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :