Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anaokuluna devam eden çocukların yaratıcılıklarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Esntitüsü1, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi2
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, anaokuluna devam eden çocukların yaratıcılıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Ankara ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokullarının beş yaş grubuna devam eden 72 kız, 63 erkek olmak üzere toplam 135 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada çocuklar ve ebeveynleri hakkında bazı bilgileri edinmek amacıyla "Genel Bilgi Formu", çocukların yaratıcılıklarını belirlemek amacıyla 1966 yılında Torrance tarafından geliştirilen ve Aslan (2001) tarafından Türkçeye uyarlanan "Torrance Yaratıcı Düşünce Testi-Şekil form A" kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Mann-Whitney U Testi ve Kruskall-Wallis H Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, cinsiyet ve baba öğrenim düzeyi değişkenlerinin çocukların yaratıcılık puanlarında herhangi bir farklılığa yol açmadığı, ancak okula devam süresi, okula devam durumu ve anne öğrenim düzeyi değişkenlerinin çocukların yaratıcılık puanlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığa neden olduğu belirlenmiştir (p<.05).

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate creativity among children attending preschools in terms of several variables. The study was conducted with 72 female and 63 male 5-year-old (60-72 months) children selected from independent preschools related to the Turkish Ministry of National Education in Ankara. The "General Information Form" was administered to children in order to collect basic information about children and their parents. To determine creativity among children, the "Torrence Creative Thinking Test" developed by Torrence in 1966 and translated into Turkish by Aslan (1999) was used. Mann-Whitney U and Kruskall-Wallis H tests were used to analyze data. As a result of the study, gender and father's educational level do not affect creativity scores of the children, yet duration of preschool attendance and mother's educational level statistically have a significant effect on their creativity scores (p<.05).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :