Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analoji ve arastırmaya dayalı ögrenme yaklasımı temelli rehber materyal gelistirme çalısması: ‘madde ve degisim’ ögrenme alanı

Yazar kurumları :
CBÜ Egitim Fakültesi1, CBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Egitim-ögretim programlarında yapılandırmacı anlayısın temel alınmaya baslamasıyla birlikte bazı yöntem, teknik ve stratejiler daha fazla önem kazanmaya baslamıstır. Bunlardan biri olan arastırmaya dayalı ögrenme yaklasımı; ögrencilerin günlük hayatla iliskilendirilmis bilimsel kavramlarla ilgili problemlere yönelik olarak arastırmalar yaptıkları, arastırmalarında neden-sonuç iliskisi kurarak bir sonuca ulastıkları ve bilgiyi kendilerinin yapılandırdıkları bir süreçten olusmaktadır. Bu süreçte ögrencilerin; arastırma-inceleme, tahmin etme, akıl yürütme, neden-sonuç iliskisi kurma, analiz yapma, yorumlama ve elestirel düsünme gibi becerilerinin gelistigi ifade edilmektedir. Özellikle problem çözme ve üst düzey hedef davranısların kazandırılmasında etkili oldugu belirtilen ve bilimsel kavramların ögrenilmesinde ögrencilerin günlük yasamlarında karsılastıkları benzer olayların ve ön bilgilerinin kullanıldıgı tekniklerden biri de analojilerdir. Bilinmeyen bilgilerin ögretilmesinde, ögrenilen bilgilerden yararlanılarak benzetmeler yapma seklinde tanımlanabilen analojiler; ögrenciler için soyut olan kavramların daha anlasılır hale gelmesi ve kalıcı ögrenmelerin gerçeklesmesi açısından önemlidir. Bu baglamda çalısmada; 'analoji' ve 'arastırmaya dayalı ögrenme yaklasımı' temel alınarak fen ve teknoloji dersi 'madde ve degisim' ögrenme alanına yönelik bir rehber materyalin gelistirilmesi amaçlanmıstır. Olusturulan materyalde etkinlikler arastırmaya dayalı ögrenme yaklasımı kullanılarak hazırlanmıs, ayrıca söz konusu ögrenme alanında yer alan soyut konuların somutlastırılması amacıyla arastırma döngüsünün farklı basamaklarında analoji teknigine yer verilmistir. Çalısmada hazırlanan rehber materyal; ilkögretim 6., 7. ve 8. sınıf olmak üzere üç farklı ögrenim düzeyinde yer alan bes farklı konuyu içermektedir. Materyalin; analoji ve arastırmaya dayalı ögrenme yaklasımına ve de "madde ve degisim" ögrenme alanına yönelik etkinlik örnekleri olusturması bakımından bu konularda çalısma yapmak isteyen arastırmacılara, ögretmenlere ve ögretmen adaylarına yardımcı olacagı düsünülmektedir.

Özet İngilizce :

Some methods, techniques and strategies have become more of an issue since approaches to education based on constructivism have been widely accepted. One of these approaches is the inquiry-based learning approach, which is composed of a process where students do research on problems regarding the scientific concepts associated with daily life, where they reach a solution in their studies by building cause and effect relationships and where they construct their information. It is stated that students develop skills such as, inquiry-investigation, estimation, reasoning, building cause and effect relationships, analyzing, interpreting and critical thinking during this process. Analogies are one of the techniques which were stated as particularly effective in gaining problem solving and higher level target behaviors and where students' similar daily life experiences and previous knowledge were used in teaching the scientific concepts. Defined as analogies by making use of the current knowledge in teaching unknown information, this technique is significant in terms of making the abstract concepts concrete for the students, as well as ensuring permanent learning. In this respect, this study aims at developing guide material for the unit on "matter and change" in the science and technology course grounding in "analogy" and "inquiry-based learning". The activities in the material developed were prepared using the inquiry-based learning approach; furthermore, the analogy technique was used at different stages of the inquiry cycle for the purpose of embodying the abstract issues existing in the aforesaid unit. The guide material designed for the study consist of five different topics for three different learning levels, i.e. primary school 6th, 7th and 8th grades. The material is thought to be helpful in terms of providing activity ideas for the "matter and change" unit and analogy and inquiry-based learning approach for researchers, teachers and teacher candidates eager to study such topics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :