Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Yıl 2013 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanatsal denetim ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Sanatsal denetim, katı, rutin, kontrole dayalı denetim uygulamalarının ötesinde, öğretmenlere anlayıs, nezaket ve incelikle yaklasımı önemseyen ve öğretmenlerin sınıf uygulamalarında verilerin ayrıntılı analizini yapan ve değerlendiren, öğretmenleri farklı kılan özel yönleri üzerine odaklanan uygulamalar olarak tanımlanabilir. Alan yazında sanatsal denetimin değerlendirilmesine iliskin ölçme aracının eksikliği böyle bir çalısmanın yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalısma için, Sivas il merkezinde bulunan 15 ilköğretim okulu ve 5 ortaöğretim okulunda görev yapan bütün öğretmenlere ölçek uygulanmıstır. Okullarda görev yapan 420 öğretmenden geri dönen ve islenmeye uygun olan 237 öğretmen üzerinden ölçek çalısmaları gerçeklestirilmistir. Ölçeğin yapı geçerliği için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıstır. Güvenirlik çalısmalarında ise, iç tutarlılık katsayısı ve madde analizlerine yer verilmistir. Verilerin istatistiki islemlerinde SPSS 18.00 ve LĐSREL 8,7 paket programından yararlanılmıstır. Arastırma bulgularına dayalı olarak Sanatsal Denetim Ölçeğinin (SDÖ) 24 maddeden olusan 4 faktörlü geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. Yapılan çalısmalar sonucunda, ölçekte yer alan boyutlar "Denetmen Nitelikleri", "Denetmen Tavrı", "Öğretimsel Boyut" ve "Đnsan Đliskileri" boyutu olarak adlandırılmıstır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Artistic supervision is beyond supervision, strict, routine practices based on control and can be defined as practices which focus on special sides differentiating teachers from others, taking kindness, politeness and sensibility into account and making teachers analyze data in a detailed way and evaluate it. The lack of studies about evaluating artistic supervision in literature has emerged the need for this study. The scale is practiced to all teachers in 15 primary and 5 secondary schools in Sivas. Scale is realized among 237 of 420 teachers who returned and are available for processing. Descriptive and confirmative factor analysis is made for structural reliability of scale. In reliability studies, internal consistency parameter and item analysis are made. SPSS 18.00 and LĐSREL 8.7 are used in statistical practices of data. It can be said that Artistic Supervision Scale (ASS) is a valid and reliable scale consisting of 24 items and 4 factors. As a result of studies, the extents in scale are named as "Qualifications of Supervisor", "Attitude of Supervisor", "Educational Extent", "Individual Relations".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :