Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Yıl 2013 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu yöneticilerinin okuma alışkanlıkları

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı ilköğretim okulu yöneticilerinin okuma alışkanlıklarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Betimsel bir araştırma olan bu çalışmanın evrenini, Malatya ili Merkez ilçede bulunan ilköğretim okullarında müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapan yöneticiler oluşturmaktadır. Bunlardan araştırmanın veri toplama aracını gönüllü olarak yanıtlayan 141'i örneklemi oluşturmuştur. Çalışmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" ve "İlköğretim Okulu Yöneticilerin Okuma Alışkanlıkları" adlı iki bölümden oluşan veri toplama aracı ile elde edilmiştir. İlköğretim okulu yöneticilerinin %46.8'i az okuyan okur tipi, %39'u orta düzeyde okuyan okur tipi, %14.2'si ise çok okuyan okur tipi olarak belirlenmiştir. Son bir ay içinde hiç kitap okumadıklarını ya da bitirdiği hiç kitap olmadığını belirten ilköğretim okulu yöneticilerin oranı % 56'dır. İlköğretim okulu yöneticileri, yeterince okumaya engel olan en önemli faktörler olarak %46.1 ile zaman bulamamayı ilk sırada, %24.8 ile okuma alışkanlığının yetersiz olmasını ikinci sırada belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

The main purpose of this research is to determine the opinions of elementary school administrators about their reading habits. The population of this study, which is a descriptive research, consisted of school administrators employed as principals and vice-principals in elementary schools located in the central district of the province of Malatya. 141 administrators who voluntarily responded to the data collection instrument of this research formed the sample of the research. Data in the research were collected using the data collection instrument that consisted of two sections entitled "Personal Information Form" and Reading Habits of Elementary School Administrators". It was determined 46.8% of elementary school administrators to be less reader type, 39% to be average reader type, and 14.2% to be most reader type. 56% of administrators indicated that they had not read any books or there was no book finished reading. Elementary school administrators also stated that the most important factors preventing them from reading enough were firstly 46.1% unable to find time, and secondly 24.8% inadequate reading habits.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :