Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Yıl 2013 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim yönetimi doktora eğitiminde uygulama temelli bir yaklaşım: eğitim doktorası (ed.d.)

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi1, Michigan Eyalet Üniversitesi2
Görüntülenme :
354
DOI :
Özet Türkçe :

"Eğitim Doktorası (Ed.D.)" daha çok uygulamaya yönelik olarak tasarlanan ve başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere birçok gelişmiş ülkede özellikle üst düzey eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi amacına hizmet eden bir eğitim programıdır. Bu araştırma ABD'de birçok tanınmış üniversite tarafından sunulan eğitim yönetimi Ed.D. programlarının ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimlerini ortaya koymayı daha sonra ise doküman analizi ve yarı yapılandırılmış görüşme yöntemlerini kullanarak bu programların içeriklerini, kuruluş amaçlarını ve Ph.D. programlarından ne gibi farklılıklar gösterdiklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın sonuçları mevcut literatüre paralel olarak Ed.D. programlarının genel olarak uygulamada görev alan eğitim yöneticilerine yönelik tasarlandıklarını ve Ph.D. programları ile önemli farklılıklar gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Benzer programların Türkiye'de de uygulamaya konması hem mevcut eğitim yönetimi Ph.D. programlarının daha net bir şekilde araştırmaya yönelmesi hem de uygulamada çalışan eğitim yöneticileri için daha uygun doktora programları oluşturulması açılarından faydalı olabilir.

Özet İngilizce :

"Doctor of Education (Ed.D.)" is a practice-oriented doctorate degree that is specifically designed for preparing high-level educational administrators in many developed countries, including the USA. This study aims to explore the emergence and the historical development of these programs offered by many well-known U.S. universities and to determine these programs' content, purposes, and differences from Ph.D. programs by using document analysis and semi-structured interviews. In alignment with the extant literature, the results of the study show that Ed.D. programs are mostly designed for professional educational administrators and have important differences from Ph.D. programs. The adaptation of similar programs by Turkish universities may both strengthen the existing Ph.D. programs in educational administration by encouraging them to focus more on research and create more appropriate doctorate-level education opportunities for professional educational administrators.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :