Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

KSÜ İİBF Dergisi

Yıl 2017 , Cilt 1 , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Uygulamaları: Kilis Belediyesi Örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveristesi İİBFSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Görüntülenme :
569
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu yönetimi toplumsal hayatta üstlendiği ödevleri hayata geçirirken halkın bizatihi desteğine ihtiyaç duymaktadır. Halkın bu desteğini kamu yönetimi arkasında hissetmek ister (Taş, 2009: 13). Kamu yönetiminin ana bileşenlerinden biri olan yerel yönetimlerin ise halkla olan ilişkileri daha yoğun bir şekildedir. Merkezi yönetimlere göre halka olan mekansal yakınlık ve icrai bir yapı olmasından dolayı ilk müracaat yeri konumundadırlar. Bu anlamda halkla ilişkiler yerel yönetimler nezdinde incelenmesi gerekmektedir. Yerel yönetim birimlerinden biri olan özellikle belediyelerin mahallin sakinlerine sundukları hizmetlerden dolayı geri bildirim alma süreleri oldukça hızlıdır. Bu bakımdan belediyelerin halkla olan ilişkilerinde gösterdikleri performans ise önemli bir hale gelmekte ve verimlilik beklenmektedir. Bu çalışmada; yerel yönetimlerde halkla ilişkiler ele alınmış ve Kilis Belediyesi’nin halkla ilişkilere yönelik faaliyetleri irdelenmiştir.

 

Özet İngilizce :

The public administration needs the support of the people in their life when the tasks they undertake in social life are illusory. The public wants to feel this support behind public administration (Taş, 2009: 13). Local governments, which are one of the main components of public administration, are more intensely connected with the public. They are the first place to apply because of the spatial proximity and executive structure that is publicly owned by the central government. In this sense, the relations with the people need to be examined before the local governments. Local governments have a very fast time to receive feedback, especially because of the services the municipalities offer to the local residents. In this respect, the performances of the municipalities in relation to the public are becoming important and productivity is expected. In this study; The relations with the people in the local governments were discussed and the activities of Kilis Municipality related to the people were examined.

 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :