Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

KSÜ İİBF Dergisi

Yıl 2017 , Cilt 1 , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de Etkinlik ve Telafi Edici Etki Hipotezlerinin Geçerliliğinin Test Edilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Görüntülenme :
558
DOI :
Özet Türkçe :

Ticaretin küreselleşmesi süreci ile ulusal ekonomiler dışsal risklere maruz kalmakta ve içgüdüsel olarak bireyleri koruma eğilimi göstermektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde 1961-2014 dönemine ait ticari açıklık oranı, kamu harcamaları ve kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla değişkenleri arasındaki ilişkiyi etkinlik ve telafi edici etki hipotezleri bağlamında test etmektir. Çalışmada doğrusal zaman serisi yöntemlerinden faydalanılmıştır.  Analiz sonucunda ticari açıklık oranı arttıkça hükümetlerin bireyleri korumak amacıyla kamu harcamalarını arttırdığı ve telafi edici etki hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The trade openness and the globalization brings together the external risks and related to the risks governments aim to protect the residents. The aim of this research is to test the efficiency and compensation hypothesis in Turkey for the period from 1961 to 2014. The variables in the empirical tests will be openness ratio, government spending and GDP per capita. Test results, for the selected period in Turkey suggest a positive relation between trade openness and government spending. This results support the compensation hypothesis in Turkey. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :