Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

KSÜ İİBF Dergisi

Yıl 2017 , Cilt 1 , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürdürülebilirlik Açısından Tersine Lojistik Faaliyetlerini ve Sürdürülebilir Pazarlamayı Etkileyen Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Belirlenmesi

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Bölümü
Görüntülenme :
742
DOI :
Özet Türkçe :

"Bu çalışma ile hedeflenen amaç, firmaların göz ardı etmemesi gereken iki önemli konu olan tersine lojistik ve sürdürülebilir pazarlama kavramları bir arada ele alınmıştır.

Bu çalışma Kahramanmaraş’ta ambalaj atıklarından geri dönüşüm sağlayan plastik sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede uygulanmıştır. Firmaların tersine lojistik faaliyetlerini ve sürdürülebilir pazarlamayı etkileyen faktörlerin belirlenebilmesi için çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, karar verici firmanın tersine lojistik faaliyetlerini etkileyen faktörler hiyerarşisine ait esas kriterlerdenkanuni zorunluluklar birinci derecede öneme sahip olduğu görülmüştür. İkinci olarak sürdürülebilir pazarlamayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan hiyerarşinin en önemli temel faktörü ekonomik gereksinimler kriteridir."

Özet İngilizce :

"The aim of this work is to combine the concepts of reverse logistics and sustainable marketing which are two important issues that companies should not  ignore.

In this study, an application was made in company operating in plastics industry and enabling recycling of packaging waste in Kahramanmaraş. AHP which is the multi-criteria decision-making methods for reverse logistics activities of the company. According to the results, In the hierarchy of factor saffecting the reverse logistics activities, the main criterion legal requirements have been shown to be important in the first degree. The second in the hierarchy of factor saffecting sustainable marketing is the most important fundamental factors of economic requirements criteria."

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :