Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

KSÜ İİBF Dergisi

Yıl 2017 , Cilt 1 , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Örgütsel Sinizm ile İş Performansı Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi İşletme Bölümü, Munzur Üniversitesi Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu, Kafkas Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi İşletme Bölümü.
Görüntülenme :
1222
DOI :
Özet Türkçe :

Bireylerin çalıştıkları kuruma karşı sahip oldukları olumsuz tutumları ve bu tutumların bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutlarıyla açığa çıktığı bir süreci ifade eden örgütsel sinizm, personelin çalışma hayatındaki bir takım faktörleri çeşitli yönleriyle etkilemektedir. Bu çalışmada, örgütsel sinizmin etkilerinin en kritik sonuçlar doğuracağı faktörlerden bir tanesinin çalışanların performansı olacağı düşüncesinden yola çıkılmış ve bu iki değişken arasındaki ilişki düzeyinin belirlenmesi amacıyla, Munzur ve Kafkas Üniversitesi’nde görev yapan akademik, idari ve yardımcı hizmetler personeli üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları SPSS programı ile korelasyon analizine tabi tutulmuş ve örgütsel sinizm ile iş performansı arasındaki ilişkiler tespit edilmiştir.

 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Organizational cynısm, which Express the negative attituıdes of individuals and the process that releases with the cognitive, affective and behavioral dimensions of these attitudes, influences some factors in business life of personel from various aspects. In this study, it has been tought that some impacts of organizational cynısm may cause criticical results in terms of job performans and so as to determine the relationship of these two variables, a survey study has been conducted with academic, administrative and asisted services personnel at Munzur and Kafkas University. The data obtained from questionaire has been subjected to corelation analysis with SPSS and it has been determined there are significant relationships between organizational cynısm and job performance.

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :