Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

KSÜ İİBF Dergisi

Yıl 2017 , Cilt 1 , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kent Kimliğinin Korunması ve Kentsel Gelişimin Sağlanması Bağlamında Yerel Yönetimin Önemi: Adıyaman Örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Görüntülenme :
638
DOI :
Özet Türkçe :

"Kent her zaman toplumsal, kültürelve ekonomik farklılıkların mekânı olmuş, kentlerde yaşayanların ortaya koyduğu maddi ve kültürel değerler kenti diğerlerinden ayıran kimlik özellikleri olarak görülmüştür.

 Kentler, insan eliyle yapılmış bir çevredir ve kişileri birçok yönden etkilemektedir. Bu etkiler hem fiziksel hem de psikolojiktir. Temiz çevrenin, görsel açıdan zengin mimarinin ve çeşitli imkânları olan konutların insan üzerinde sağlıklı etkileri varken, özelliği olmayan, kimliksiz mimariye sahip yapıların ve konutların, kirli görünen çevrenin insan üzerinde zararlı etkileri vardır.

Adıyaman kenti zengin kültürel mirası ve kimlik özellikleri olan bir kent olmasına rağmen bugüne kadar bu özellikleri ön plana çıkarılamamış dahası plansız kentleşmenin doğurduğu sorunlarla boğuşmak durumunda kalmıştır. Bu çalışma yerel yönetimlerin kent kimliğini koruma ve bilinirliğini artırma sorumluluğu yanında kentsel mekânların sağlıklı planlanması konularındaki anahtar rollerini incelemeyi amaçlıyor. Yazının ilk bölümünde kavramsal olarakkent kimliği ortaya konulmuş sonraki bölümde, yerel yönetimlerin kente yaklaşımı ve kimlikli kent oluşturma kapasiteleriyle, Adıyaman kenti, Adıyaman’ın güçlü kimlik unsurları,Adıyaman kentinin kentsel gelişimi, mekânsal planlamasıincelenmiştir. Son bölümde ise yerel yönetimlerin kent kimliğini belirgin hale getirme ve kentsel planlamaya ilişkin tespitlerde bulunulmuştur.
"

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

"City has always been a home to societal, cultural and economical diversities and has been regarded as identity traits that distinguish the city of material and cultures the dwellers of it have created from others.  

Cities are environments that have been created by humans and have affected individuals in many ways. These effects are both physical and psychological. While clean environment, architecture of  buildings/houses which is rich in visuality quality have healthy effect on people, the buildings , houses that are featureless and unidentified architecture and dirty environment have harmful effects on people.  

Though the city Adıyaman has a rich cultural heritage and identity traits, these traits and richness have not been underlined and on the contrary, it has had to struggle against problems having occurred due to unplanned   urbanization. This study aims at scrutinizing the key roles of planning of urban facilities in a better ways and moreover it aims at underlying the responsibility of local administrations in protection of city identity and increasing awareness about these facts. 

In the first part of the study,  conceptually, city identify has been defined and in the next part, the approaches of local administrations to city concept and with its capacities, the city Adıyaman, and strong identity components of Adıyaman, and urban development process of the city, and spatial planning have been studied on. In the last part, a few evaluations/determinations have been put forward about issues such as how local administrations can achieve to concretize the city identity and urban planning."

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :