Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

KSÜ İİBF Dergisi

Yıl 2017 , Cilt 1 , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hizmetkâr Liderliğin Örgütsel Adalet Algısına Etkileri Üzerine Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Görüntülenme :
2252
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinde hizmetkâr liderlik uygulamalarının örgütsel adalet algısına etkisini belirlemeye yöneliktir. Araştırma sonuçlarına göre, hizmetkâr liderlik uygulamalarının boyutlarının otel işletmelerinde de geçerli olduğu belirlenmiştir. Araştırma çerçevesinde yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre hizmetkar liderlik boyutları ile örgütsel adalet boyutları arasında pozitif yönlü bir ilişki belirlenmiştir.  Bu boyutlar arasında sevgi boyutu ile etkileşim boyutları arasındaki ilişkinin en yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre alçak gönüllülük ve sevgi boyutları dağıtım adaleti boyutunun, alçak gönüllülük boyutu ve fedakârlık boyutu işlem adaleti boyutunun, sevgi boyutu, fedakârlık boyutu ve alçak gönüllülük boyutu etkileşim adaleti boyutunun anlamlı bir yordayıcısıdır. 

 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to identify the impact of servant leadership practices in the hotel businesses on organizational justice perception. According to the survey results, it is determined that the dimensions of servant leadership practices are also valid for hotel businesses. According to the results of the correlation analysis that is conducted within the framework of the study, a positive relationship between the dimensions of servant leadership and organizational justice is determined. The relationship between the dimensions of love and interaction is found to have the highest level of relationship among these dimensions. According to the analysis of variance results, dimensions of humbleness and love are significant predictors of distributive justice, dimensions of humbleness and devotion are significant predictors of procedural justice, dimensions of love, devotion and humbleness are significant predictors of interactional justice

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :