Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yoksul kent nüfusunun istihdam yapısı ve geçinme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Son 15 yılda dünya ekonomisindeki istikrarlı büyümeye rağmen, kentsel yok-sulluk ve informal istihdam da bütün dünyada artış göstermiştir. Konu ile ilgili ampi-rik araştırmalardan elde edilen veriler kentsel yoksulluğun kırsal yoksulluğun önüne geçtiğini ortaya koymaktadır. Bunun yanısıra, kentsel yoksullar arasında sürekli iş-sizlik oranının yüksek olduğu ve konjonktürel iyileşmelerden etkilenmedikleri önemli çalışmalarla ispat edilmiştir. Son yıllarda büyük şehirlerdeki kentsel yoksulluk sadece göçlerle büyüyen şehir nüfusu dolayısıyla değil, aynı zamanda kötüleşen istihdam koşulları nedeniyle hızla artıyor görünmektedir. Yukarıda belirttiğimiz tüm bu arzu edilmeyen gelişmelerin yanında, kentsel yoksulluğun nedenleri ve sonuçları üzerindeki belirsizlikler de söz konusu durumu hafifleten programların uygulanma şanslarını azaltmaktadır. Bu çerçeve içerisinde araştırmamız genellikle istanbul'un şehir merkezlerinde ya-şayan 1000 hane halkı ile yapılmış anket çalışmasını kapsamaktadır. Bu çalışmayla enformal istihdam ve kentsel yoksulluğa dair verilerin elde edilmesiyle:  İstanbul'da (Beyoğlu ve Beşiktaş ilçeleri) informal sektörün ve kentsel yoksulluğun boyutları hakkında kritik bilgiler elde edilmiş,  İstanbul'da göçlerin kentsel yoksulluk üzerindeki etkileri gözler önüne serilmiştir. Bu çalışma aynı zamanda istanbul kent merkezlerindeki kayıt dışı istihdamla ilgili temsili bilgi sağlanmasında ve kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması hususunda yardımcı olmasında ışık tutacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :