Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni ab üyesi ülkeler ile türkiye işgücü piyasasının karşılaştırmalı analizi

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Meslek Yüksekokulu1, Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu2
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakerelerinin devam ettiği günümüzde gerek iş dünyası, gerekse akademik çevrelerde üzerinde en fazla tartışılan konulardan birisi işgücü piyasasının durumudur. Bu çalışmada, Avrupa Birliğine 2004 yılında katılan Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Malta, Litvanya, Letonya, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Slovenya ile 2007 yılında katılan Bulgaristan ve Romanya’nın işgücü piyasalarında yaşanan değişim ele alınmıştır. Bu bağlamda söz konusu ülkeler ile Türkiye’nin istihdam, istihdamın genel özellikleri, işgücüne katılma oranı, işsizlik ve işsizliğin genel özellikleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Ayrıca gerek Türkiye’nin gerekse Avrupa Birliği’ne yeni katılan üye ülkelerin Avrupa Konseyi’nin 2000 yılında Lizbon Zirvesi’nde 2010 yılı için belirlediği istihdam hedeflerinin neresinde olduklarına ilişkin karşılaştırmalı değerlendirmeler yapılmıştır. Biriliğe yeni katılan üyelerin işgücü piyasasının pek çok göstergeleri bakımından Türkiye’nin ilerisinde olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla AB ile müzakere sürecinde Türkiye’nin işgücü piyasasının yapısı, tam üyelik için önemli bir engel olarak düşünülmektedir.
İşgücü piyasalarına ilişkin veriler için Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) ve her üye ülkenin ulusal istatistik ofisleri verilerinden yararlanılmıştır. Ayrıca üye ve aday ülkelerin her yıl hazırladıkları Yıllık İstihdam Planlarından (NAP: National Action Plan) faydalanılmıştır. Türkiye için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile Hane Halkı İşgücü Veritabanındaki verilere müracaat edilmiştir.

Özet İngilizce :

Nowadays, during the continuing full-membership discussion of Turkey to European Union (EU), one of the most discussed subject, both in business and academic environment, is the position of labor market. In this study, the changes in the labor markets of the countries that have become a full member of EU in 2004 (Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia) and in 2007 (Bulgaria and Romania) were examined. In this context, employment, general features of employment, labor force participation rate, unemployment and general features of unemployment, were analyzed by comparing between Turkey and new accession countries to EU. Additionally, both for Turkey and new accession countries to EU compared evaluations were made to see the position of these countries according to employment target set by European Council in 2000 at Lisbon Summit for 2010. It was revealed that the newly accesion countries are far better than Turkey regarding many indicators of labor market. So, the structure of Turkish labor market is a barrier in the process of negotiation of full membership of Turkey to EU. Secondary data were used to make objective analysis about the new accession countries’ and Turkey’s labor market. Especially, the statistical data for the new accession countries concerning labor markets were gathered from European Union Statistical Office (EUROSTAT) and from their national statistic office. In addition, Yearly Employment Plans (NAP: National Action Plan) that are prepared by member and candidate countries were utilized. For Turkey, labor market statistical data gathered by Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) data and data in Household Labour Force database were used.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :