Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xvıı. yüzyıl azerbaycan lirik şiirine halk edebiyatının etkisi

Yazar kurumları :
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi M.Fuzuli Elyazmalar Enstitüsü1
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

XVII. yüzyıl Azerbaycan edebiyatında, özellikle de şiirinde halk edebiyatına eğilimin güçlenmesi, halk dilinde ait kelime ve ifadelerin yazılı eserlere daha fazla dahil olması müşahede edilir. Bu devirde Azerbaycan lirik şiirinde Mesihi, Saib, Kovsi gibi klasik üslupta yazan şairlerin yanısıra Abbas Tufarkanlı, Sarı Aşık gibi koşma, geraylı, bayatı (mani) yazıp söyleyen aşıklar da olur. «Köroğlu», «Aslı ve Kerem», «Aşık Karib», «Şah İsmail», «Abbas ve Gülgez», «Nevruz» gibi destanların da bu zamanda yazılması XVII. yüzyılda Azerbaycanda halk edebiyatında büyük gelişme olduğun.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In XVIIth century Azerbaijan literature, especially poetry as a result of growing inclination to folk literature, we observe the inclusion of the words and expressions from folk literature to the writing literature. Azerbaijan lyric poetry of this period alongside with classic style poets as Mesihi, Saib and Kovsi include minstrels as Abbas Tufarkanlı and Sarı Aşık writing in the koşma, geraylı and bayatı (mani) style. The known epics like «Köroğlu», «Aslı ve Kerem», «Aşık Karib», «Şah İsmail», «Abbas ve Gülgez», «Nevruz» were created in this peri

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :