Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üretim malları ithalatı fiyat ve gelir esneklikleri tahmini: türkiye örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
317
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Türkiye’nin 1982–2004 döneminde üretimi ve ihracatında önemi gittikçe artan yatırım ve ara malları ithalatını açıklamak ve sanayileşmiş ülke fiyatlatlarına göre deflate edilmiş yatırım, ara malı ve toplam üretim malları ithalatının gelir, nispi fiyat ve fiyat ilişkili diğer değişkenlerin esneklik katsayılarını tahmin etmek amacıyla ele alınmıştır. Modeller sonucunda yatırım ve ara malları ithalatını açıklamada gelirin, nispi ithalat fiyatının, döviz kuru, dış ticaret hadleri ve ihracatın etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Teorik nedenselliklere bağımlı olarak kurulan ve tahmin edilen modeller ülkenin nispi ithalat fiyatı ve dış ticaret hadleri ve reel döviz kuru azaldığında, gelir, ihracattan arındırılmış gelir ve ihracat arttığında üretim malları ithalatının arttığını işaret etmiştir. İhracatın sürekliliğinde önem arz eden bu malların ithalat gelir esnekliğinin ihracatın ihracattan arındırılmış gelir ilaveiyle arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

This study attempts to explain the capital and intermediate goods import demand of Turkey, which have been played important roles in the production and export of Turkey, and estimates their income, price and price related other elasticities based on the industrial countries’ prices deflated import, export and income values for the period of 1982-2004. It is found that the income, relative import price, foreign exchange rate and terms of trade and export are found meaningful in explaining the import demand of Turkey for these goods. The estimated models based on the theoretical causalities indicated that the production good import demand increases as a result of decreases in relative import price, domestic terms of trade, real exchange rate and increases in export, income and income excluded export. It is found that the income elasticity of these import goods increases with addition of export to export exluded income, which implies the importance of imported production goods for the sustainability of export in the economy.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :