Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki kamu üniversitelerinde ccr etkinliği-ölçek etkinliği analizi: dea tekniği uygulaması

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümü1, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık M.Y.O2
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Kamu Üniversitelerinin göreli etkinlik ölçümleri VZA kullanılarak hesaplanmıştır. Girdi ve Çıktı Yönelimli olarak iki model kuruldu. Bu hesaplamada 53 devlet üniversitesi karar verme birimi olarak kullanıldı. Bu karar verme birimlerine ait gözlemlenmiş 8 girdi ve 6 çıktı kullanılarak analizler beş yıl için yapıldı. Hesaplamalar sonucunda beş yıl için etkin olan ve olmayan üniversiteler belirlendi. Üniversitelerin teknik ve ölçek etkinlikleri belirlendi. Bu çalışmada girdi yönelimli CCR modeline göre yapılan değerlendirmelere göre Türk Kamu Üniversitelerinde etkinsizlik gittikçe artmaktadır. Etkin olmayan üniversitelerin ölçek etkinlikleri hesaplandı. Bu hesaplar sonucunda beş yıl boyunca azalan, artan ve sabit ölçek özelliğine sahip üniversiteler tespit edildi. Girdi Yönelimli Modelde beş yıl içerisinde ÖSG özellikli üniversite sayısı 39’dan 29’a inmiş ÖAG özellikli üniversite sayısı 8’dan 17’a yükselmiş ve ÖAZG özellikli üniversite sayısı 6’dan 7’a yükselmiştir. Beş yıl üst üste 20 üniversite ise ÖSG; 2 üniversite ÖAG; 1 üniversite ÖAZG göstermiştir. Girdi Yönelimli Modelde üniversitelerin ölçek etkinliğini iyi kullanamadıkları görülmektedir. Ayrıca ölçek etkinsizliği her geçen yıl artmaktadır. Çıktı Yönelimli Modelde beş yıl içerisinde ÖSG özellikli üniversite sayısı 39’dan 29’a inmiş ÖAG özellikli üniversite sayısı 9’dan 22’a yükselmiş ve ÖAZG özellikli üniversite sayısı 5’dan 2’a azalmıştır. Beş yıl üst üste 20 üniversitede ÖSG; 2 üniversitede ÖAG hesaplanmıştır. ÖAZG gözlemlenmemiştir. Çıktı Yönelimli Modelde de üniversitelerin ölçek etkinliğini iyi kullanamadıkları görülmektedir. Çıktı Yönelimli Model çıktıların maksimizasyonu ile ilgilendiğinden dolayı ÖAG sayısı Çıktı Yönelimli Modelden beklenildiği gibi fazla çıkmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, the relative efficiency measures of the state Universities are calculated by using DEA technique. Input and output oriented two models are built. In these calculations 53 state universities were used as decision-making units. Our analysis covers a 5-year period using 8 inputs and 6 outputs observed in these decision-making units. As a result we have determined efficient and inefficient universities in 5 years. Technical and scale efficiencies are determined. In accordance with our assessments based on an input oriented CCR model, the inefficiency of the Turkish state universities is progressively increasing. We have further calculated the scale efficiencies of the inefficient universities, and determined which universities show diminishing, increasing or stable scale characteristics during these 5 years. Based on the input oriented model, the number of universities with CRS characteristic have decreased from 39 to 29, those with IRS have increased from 8 to 17 and those with DRS characteristic have increased from 6 to 7, within 5 years. 20 universities have shown CRS, 2 universities have shown IRS and one DRS in each of these five years. It can be concluded that they were not able to use scale efficiency effectively and it is also a fact that scale inefficiency is increasing every year. On the other hand, our results with an output oriented model show similar results with respect to universities with CRS characteristics having decreased by the same amount, from 39 to 29, and those with IRS have increased from 9 to 22, however the number of universities with DRS have decreased from 5 to 2, within the same period. Likewise, there are 20 universities showing CRS, 2 universities showing IRS and one DRS year after another within this period, and universities in this model were not able to use scale efficiency as well. Since output oriented model deals with maximization of outputs, the number of IRS characteristics is higher as expected.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :