Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki emeklilik fonları ile yatırım fonlarının performans karşılaştırması ve fon yöneticilerinin zamanlama yetenekleri

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İ.İ.B.F1, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devrek M.Y.O2
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye’deki emeklilik fonları ile yatırım fonlarının Ocak 2004 - Aralık 2006 dönemindeki performanslarının karşılaştırılması ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, finans literatüründe farklı risk türlerini esas alan performans ölçütleri ile portföy yöneticilerinin zamanlama yeteneklerinin tespitinde kullanılan yöntemler açıklanmıştır. Daha sonra uygulamadan elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda, analiz döneminde, emeklilik fonlarının yatırım fonlarına göre daha iyi performans sergilediği tespit edilmiştir. Ayrıca analiz edilen yatırım fonlarının hiçbiri zamanlama yeteneği gösteremezken, emeklilik fonlarında bir adet fon zamanlama yeteneği göstermiştir.

Özet İngilizce :

This paper aims to compare the performances of the pension and the mutual funds for the period January 2004 to December 2006 in Turkey and to determine the timing abilities of the fund managers. For this purpose, performance criteria based on the different risk types in finance literature and the methods that are used to determine the timing abilities of the portfolio managers are explained. Then the results that are obtained by the application are interpreted. As a result of the study, the pension funds present better performance than the mutual funds in the analysis period. Moreover, not any analyzed mutual funds have shown timing ability, whereas one of the pension funds has shown timing ability.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :