Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de kobi’lere yapılan destekler ve istihdam üzerindeki etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
383
DOI :
Özet Türkçe :

Bazı tanımları olmakla birlikte Türkiye'de genellikle çalışan sayısı 250 den az olan ya
da yıllık net hâsılatı 25 milyon TL'yi geçmeyen işletmeler KOBİ kapsamı içine girmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan hemen bütün ülkelerde işletmelerin
yaklaşık %99'u küçük ve orta boy (KOBİ) işletmelerden oluşmaktadır. Bunun
yanında istihdam, ihracat, katma değer ve yatırım alanlarındaki payları ise nispeten
düşüktür. Buna rağmen KOBİ'ler ekonomilerin temel taşı olarak görülmektedir.
Ekonomi için bu kadar önemli olan bu kesimin sorunları da vardır. Bu sorunlar
arasında en önemli olanı kuşkusuz sermaye sıkıntısıdır. Bu yüzden KOBİ destekleri
arasında kredi ve finansman desteği %52 ile ilk sırada yer alır. Günümüzde devlet
organları, KOBİ'lerin bu sıkıntılarıyla çok yakından ilgilenmekte ve gerekli desteği
yapmakta ve böylece istihdam artışı da sağlanmış olmaktadır. Türkiye'de başta
KOSGEB olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar aracılığıyla KOBİ'lere değişik
yollarla destek sağlanmaktadır. Mevcut verilere göre Türkiye'de 3.222.133 küçük ve
orta boy işletme faaliyet halindedir. Bu işletmeler istihdama % 81, katma değere de
%59 oranında katkı sağlamaktadırlar.

Özet İngilizce :

There are various definitions of the term, small and medium size enterprises SME's
(KOBI’s). Generally enterprises which have up to 250 employees or whose net
income per year is up to 25 million TL. are regarded as SME's. In almost all the
developed and developing countries around 99% of the business enterprises are
made up of SME’s. Apart from this, their shares in the fields of employment, exports,
added value and investments are relatively low. In spite of this, SME’s are regarded
as the pillar of economies. On the other hand, this sector, which is so crucial for the
economy, has problems, too. The biggest of the problems is lack of capital. For this
reason, the support of loans and finance for SME’s ranks first with 52%. As a matter
of fact, the State organs are closely interested in such problems of SME’s in our time and give them due support, thus ensuring an increase in employment as well. In truth, SME’s are given support in Turkey in several ways by means of various
institutions, particularly KOSGEB. In light of the current data, 3.222.133 SME’s
operate in Turkey, which contribute to employment by 81% and to added value by
59%.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :