Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye finansal raporlama standartları açısından varlıklarda değer düşüklüğü ve şerefiyenin incelenmesi

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi1, Berat Cömertoğlu MYO2
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Özet: Türkiye’de uluslararası finansal raporlama standartlarıyla uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS) geliştirmek üzere 41 adet standart yayınlanmıştır. Sözü edilen standartlardan, varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin olanı TMS 36 olarak adlandırılmaktadır. Varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin TMS 36 standardı, varlıkların geri kazanılabilir değerinden daha yüksek bir değer ile finansal tablolarda gösterilmesini önlemeye yönelik ilke ve esasları belirlemektedir.

Bu standardın temel esası, finansal tablolarda varlıkların geri kazanılabilir değerinden daha yüksek bir değerde gösterilmemesini sağlamaktır. Varlıkların defter değeri, bunların geri kazanılabilir değerini aşıyorsa, değer düşüklüğü söz konusu olur. Varlığın net defter değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından fazla ise varlık geri kazanılabilir tutarından daha fazla tutarda izleniyor demektir. Böyle bir durumda, varlıkta değer düşüklüğü söz konusudur ve bu standarda göre, işletmenin değer düşüklüğü kaybını finansal tablolarına yansıtması gerekir.

Çalışmada, varlıklarda değer düşüklüğü kapsamında olan varlıklardan özellikle şerefiye ve şerefiyenin nakit yaratan birimlere dağıtımı ve şerefiyeye ilişkin değer düşüklüğü zararının iptal edilmesi konuları örnek uygulamalar çerçevesinde ele alınmıştır. Bu çalışmada, varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin 36 nolu Türkiye Muhasebe Standardında(TMS 36) düzenlenen kavramlara ve değerleme ilkelerine açıklık getirmeye, uygulamaya ilişkin sorunları tespit etmeye ve çözüm önerileri geliştirmeye yer verilmiştir. Bu suretle TFRS uygulamakta olan işletmelere ve bağımsız denetçilere yol göstermek amaçlanmıştır. Bu çalışmada, bu standardın kısa bir özeti verilip diğer uluslararası düzenlemeler bazında ele alınarak, Tekdüzen Hesap Planı ve Türk Vergi Mevzuatı açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirme yapılırken, Tekdüzen Hesap Planı ve Türk Vergi Mevzuatı açısından irdelenerek muhasebe uygulamalarına sayısal örnekler yardımıyla yer verilmiştir.

MS 36 standardında, değer düşüklüğü kaybının finansal tablolara alınması ve değerlemesi konusu açıklanmıştır. Buna göre, varlığın geri kazanılabilir tutarı ancak net defter değerinden düşükse, net defter değeri geri kazanılabilir tutara indirilmektedir. Bu indirim ise, bir değer düşüklüğü kaybı olmaktadır. Ayrıca varlık, diğer uluslararası muhasebe standartları uyarınca yeniden değerlenmiş tutarı ile izlenmedikçe, değer düşüklüğü zararı gelir tablosuna gider olarak yansıtılmalıdır. Türkiye Muhasebe Standartlarına uyum için Maddi Duran varlıklar için Tekdüzen Hesap Planında yapılması gereken, TMS 36 Standardı kapsamında dönem sonlarında yapılacak değerleme işlemi sonucunda ortaya çıkan değer düşüklüğü için karşılık ayrılmasıdır.

 

Özet İngilizce :

Abstract: As developed Turkey Financial Report Standards (TFRS) in Turkey in compliance with IFRS has so far published 41 TFRS. At the standards which have been mentioned towards impairment of assets are implied as TMS 36. Turkey Financial Report Standards towards impairment of assets TMS 36 that an entity applies to ensure that assets are carried at no more than their recoverable amount.

The main principle of this standard is to ensure that the assets are not shown with higher figures than their recoverable values in the financial statements. If the book values of the assets exceed their recoverable values, there becomes an impairment of the asset. If the net book value of the asset is more than its recoverable value through use or sale, it means that it is monitored on a higher amount. There is an impairment of the asset in such a condition and according to this standard; the enterprise should reflect its impairment of the assets to its financial statements.

The study particularly touches upon goodwill which is within the scope of the impairment of the assets and the distribution of the goodwill among the cash generating units as well as the termination of the loss of the impairment of the assets with regards to the goodwill. Among the purpose of this study is to clarify the concepts and evaluations established by 36 Turkish Accounting Standard with regards to the impairment of the assets and to determine the problems regarding the implementation and to provide solutions for these problems. To this end, the enterprises practicing TFRS and the independent supervisors are guided. Upon presenting a short summary of the standard, the scope of the discussion of the study is based on other international regulations and assessed in terms of Uniform Accounting Plan and Tax Legislation of Turkey. In the course of this assessment process, the standard was examined with regards to Uniform Accounting Plan and Tax Legislation in the light of numerical samples in the field of accounting.

TMS 36 standard explains the reflection of the impairment of the assets to the financial statements and their evaluations. Accordingly, if the recoverable amount of the asset is lower than the book value, the net book value is reduced to the recoverable amount. This reduction also means an impairment of the asset. In addition, unless the asset is monitored by the reevaluated amount in accordance with other international accounting standards, the loss should be reflected as expenditure in the income statement. What is necessary to be done according to the Uniform Accounting Plan for Tangible Fixed Assets for the Adoption of Turkish Accounting Standards is to spare covers for the impairments of the assets at the end of the term as a result of the assessments made during the term in accordance with TMS 36 standard.

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :