Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplam faktör verimliliği, hesaplanması ve büyüme ilişkisi: collins bosworth varyans ayrıştırması

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
280
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada 1968-2006 dönemi yıllık verileri kullanılarak Türkiye için Toplam Faktör Verimliliğinin tahmini ve Toplam Faktör Verimliliğinin büyüme üzerine etkisi Collins Bosworth Varyans Ayrıştırması kullanılarak analiz edilmiştir. TFV’nin tahmini için üç ayrı model En Küçük Kareler yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen TFV düzeyle-riyle Türkiye’de TFV’nin büyüme üzerinde etkilerini tespit etmek için regresyon tah-min yöntemi ve büyümenin kaynaklarına ayrıştırılması yöntemini içeren ekonometrik bir analiz yapılmıştır. Diğer çalışmalardan farklı olarak talepteki dalgalanmaların ve durağan durumdaki bir ekonominin göz önüne alındığı bu çalışmada, TFV düzeyinin bü-yüme üzerinde pozitif yönde etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Ortalama olarak, eko-nomik büyümenin %30’luk bir bölümünün TFV artışlarından kaynaklandığı çalışmada yer alan diğer bulgular arasındadır. Ayrıca, farklı modellerden elde edilen hesaplama-lara göre büyümenin diğer üretim faktörlerine göre daha çok fiziki sermaye biriki-minden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This paper analyses that Total Factor Productivity (TFP) and its effects on growth for Turkey by using Collins Bosworth Variance Decomposition for the period 1968-2006. The three different models for TFP estimations are regressed by OLS method. To determine the effect of TFP levels are used to make an econometrics analysis by regression estimation method and the decomposition of sources of growth method. As a difference from other studies, in this paper the demand fluctations and steady-state economy are taken into consideration; as a result TFP has a positive effect on growth. Besides the other indications of the study we find that the 30 percent of the economic growth is arised from TFP increases. Additionally, according to the calculations derived from different models, growth is resulted from the physical capital accumulation than other production factors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :