Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The past, present and future of the albanian tourism

Yazarlar :
Yazar kurumları :
University of Tirana, Faculty of Economics and Agro – Business1
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

The issue of tourism in Albania is increasingly taking place in media debates during the recent years, due to the increased number of the visitors, especially from Kosovo, and from all over the world. Actually development of tourism should be seen as a goal to increase the progress of Albanian economy. By looking at the data we have collected for over 10 years, and the progress in the field of Albanian tourism, we would like to remind anyone who thinks that Albanian tourism is at infancy stages, it is a baby, but born many years ago. Recently, the important role that tourism plays in the economy of the country has been intensely debated. In fact, this issue has been discussed by all governments that have come to power since 1990s. The reality, however, in most cases convinces that political debates were only rhetoric. For someone who is in contact with the Albanian tourism developments, the more difficult question to answer is: why Albania does not develop its tourism with an accelerated and perspective system and to the pace of development compared with all Eastern European countries. If we use the metaphor of the train entering in the proper rails, where the train symbolizes the Albanian tourism and the rails the proper ways of development, it is possible to say that Albanian tourism has currently begun to join the rails.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Kosova’dan ve dünyanın her tarafından gelen turistlerin artan sayısı sayesinde turizm meselesi medya tartışmalarında son yıllarda daha fazla yer almaktadır. Aslında bu, Arnavutluk ekonomisindeki payını artırmak için turizm kalkınmasının amaç haline gelmesini sağlamıştır. 10 yıldır topladığımız verilere ve Arnavutluk turizmi ile ilgili gelişmelere bakarak ülke turizminin hala bebeklik döneminde olduğunu söyleyenlere de onun yıllar önce dünyaya geldiğini hatırlatmak isteriz. Son zamanlarda turizmin ülke ekonomisindeki önemli rolü üzerine konuşulmaktadır. Aslında bu problem 1990’lardan sonra göreve gelen bütün hükümetler tarafından tartışılmıştır. Fakat gerçek, çoğu konuda bunun bir retorik olduğudur. Arnavutluk’ta turizmin gelişimi için cevap verilmesi daha zor olan soru şudur: Neden turizm, hızla ve perspektif sistemi ile geliştirilmiyor ve gelişme hızı bakımından Doğu Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında en geridedir? Trenin doğru raylara oturması metaforunu kullanacak olursak, ülke turizminin rayına oturmaya başladığı söylenebilir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :