Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Temel pazarlama bileşenleri açısından muhasebe verilerinin kullanılması: pazarlama muhasebesi

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Temel pazarlama bileşenleri olarak bilinen mal, fiyat, dağıtım ve tutundurma ile ilgili kararlarda muhasebe bilgilerine gereksinim duyulmaktadır. Özellikle maliyet muhasebesi bilgileri pazarlamada karar vermeye ve pazarlama faaliyetlerini denetlemeye yönelik olarak kullanılmaktadır. Amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli işlevleri yerine getiren işletmelerde genel olarak tüm işlevler için söz konusu olan uyumlaştırma koşulu pazarlama ve muhasebe işlevleri için de geçerli olmaktadır. Bu çalışmada işletme yöneticilerinin dört temel bileşeni kullanarak tayin ettikleri işletmenin pazarlama başarısı için ne gibi muhasebe verileri kullanıldığına dikkat çekilmeye çalışılmış, ayrıca pazarlama denetimi için de muhasebe verilerinin kullanılması gereğine genel olarak değinilmiştir.

Özet İngilizce :

Accounting information is needed to make decisions regarding known as the basic components of marketing, products, price, place and promotion. Especially cost accounting is used as a tool in making marketing decisions and auditing the marketing activities. Businesses in order to realize their ultimate targets, carry out various functions. However, the necessity of coordination between all these functions is also valid for marketing and accounting functions. In this study, it is aimed to underline what kind of accounting information managers benefit from while they are reaching the marketing success through examining the four main principles of marketing. Furthermore, the necessity of the use of accounting information in marketing audits is mentioned in general.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :