Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarımsal kooperatiflerde ortakların teknolojik değişime yönelik tutumlarını etkileyen faktörler: çukobirlik’ te bir uygulama

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi1, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu2, Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu3
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz işletme örgütlerinde, örgüt üyelerinin teknolojik değişimlere karşı tutumları hızlı teknolojik değişim nedeniyle, artan bir öneme sahiptir. Rekabet ortamı sorunları ve teknolojiyi takip etme zorunluluğu, tarımsal kooperatifler için de yaşamsal önemdedir. Bu çerçevede, tarım kooperatifleri ortaklarının teknolojik değişimlere karşı tutumlarının ne yönde olduğu, bu örgütlerin piyasada değişimleri algılayabilmeleri ve rekabetçi bir yapı kazanmaları açısından zorunluluk olmaktadır. Çünkü yeniliklerin hızla benimsenmesi, organizasyonların çeşitli, yüksek kalitede ve düşük maliyetle üretim yapmasını kolaylaştırmaktadır.
Bu çalışma, kooperatif ortaklarının teknolojik değişimlere karşı tutumlarının belirleyicileri üzerine kurgulanmıştır. Teknolojik değişimlere karşı ortakların tutumunu etkileyen değişkenler olarak ortakların; kooperatif yöneticilerinin karizmatik liderlik algılamaları, örgüte bağlılıkları, kollektif kültürel özellikleri ve grup olarak işbirliği ve iletişim eğilimleri ele alınmıştır. Birincil verilerin elde edilmesi için saha araştırması, tesadüfi seçilen 165 Çukobirlik ortağı ile gerçekleştirilmiştir. Belirleyiciler, çoklu doğrusal regresyon eşitliğine basamaklı yöntemle sokulmuştur. İşbirliği ve iletişim ile kollektif kültürel özelliğin ortakların teknolojiye karşı tutumlarının en başarılı tahminleyicileri olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The importance of the attitudes of members in a business organization rises as the volume of change in technology rise. The issues as competitive environment and need for following techonogical advancements is of crucial importance for cooperative organizations as well. Given these considerations, the direction of shareholders’ attitudes toward changes in technology in an agricultural cooperative is important for these organizations’ ability to perceive changes in markets and having a competitive structure. Because, fast adaption to the changes in organizations facilitate diverse, high quality and low cost production.
This study, was designed on the determinants of cooperative sharholders’ attitudes towards changes in technology. Shareholders’ charismatic perception of cooperative leader, commitment to organization, collective cultural aspects and cooperative-communicative tendencies were examined as the determinants of their attitudes towards changes in technology. Survey was executed on a randomly chosen sample of 165 shareholders in Çukobirlik to colllect primary data. Determining variables were regressed in a multiple linear regression equation with stepwise method. Cooperative-communicative tendency and collective cultural aspects of shareholders were found to be the most effective predictors of shareholders’ attitudes towards changes in technology.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :