Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Powerpoint ve klasik usulde muhasebe eğitimi alan öğrenciler arasındaki farklılıkların tespiti: karadeniz teknik üniversitesinde bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, muhasebe derslerini powerpoint ve klasik usulde alan öğrenciler arasında, başarı, ilgi, algı ve yargı açısından bir farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmada toplam 600 öğrenci klasik usulde ve Powerpoint ile ders gören şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Bu iki grup, 16 haftalık muhasebe eğitiminden sonra ankete tabi tutulmuştur. Araştırmada, farklılıkların tespitinde Mann Whitney U testinden yararlanılmıştır. Her iki gruptan elde edilen veriler, öğrencilerin akademik performansları, ilgileri, algıları ve yargıları açılarından analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, akademik başarı, algı ve yargı açısından powerpoint ile ders gören öğrencilerin klasik usulde ders alanlara göre daha başarılı ve olumlu düşüncelere sahip oldukları tespit edilmiştir. İki grup arasındaki bu farklılığın istatistiki olarak anlamlı olduğu da belirlenmiştir. Ancak, ilgi açısından, iki grup arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the effects of Powerpoint use in teaching accounting methods. A group of 600 students were surveyed at the conclusion of a regular 16 week semester; half of the students were in a class where traditional teaching methods were used, while the other half were in a class where Powerpoint was utilized by the instructor. The authors of this study combined the results of the survey with the final grades of the students and then concluded that the students that were exposed to Powerpoint were much more successful than those that were not. Besides the authors claim that the questions pertaining to a student’s interest in the class were statistically insignificant between the two student groups, while questions relating to a student’s grades and opinions about the quality of the lecture were statistically significant.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :