Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Postmodernist approach to the discipline of history

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

The postmodernist approach to history is one of the least known modes of historical writing among historians and history educators. Aiming to enhance historians’ and history educators’ understanding of the postmodern challenge to the discipline of history, this article first presents an overview of the basic features of history and its historical trajectory as a discipline. It then explains postmodernist historiography’s conceptual underpinnings, methods, principal concepts, and ideological positions. It also maps out the key debates, criticisms, and arguments that historians of different historical orientations engaged in.

Özet İngilizce :

Postmodernist tarih yaklaşımı, tarihçiler ve tarih eğitimcileri arasında en az bilinen tarih yazım türlerinden birisidir. Tarihçilerin ve tarih eğitimcilerinin historiografyadaki postmodernist akımını daha iyi anlamalarını amaçlayan bu makale, tarih disiplininin temel özelliklerini ve tarihsel gelişimini kısaca özetleyerek, postmodernist historiografyanın konseptüel temellerini, metodlarını, başlıca kavramlarını, argümanlarını ve ideolojik özelliklerini ana hatlarıyla açıklamaktadır. Değişik tarih ekollerinin temsilcileri tarafından postmodernist yaklaşıma karşı ileri sürülen temel eleştiriler ve argümanlar da ayrıntılarıyla sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :