Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Performans ölçümünde özsermayenin ekonomik katma değeri (ö-ekd): imkb’de işlem gören bankalar üzerine ampirik bir uygulama

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler1, Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, İMKB'de işlem gören on üç bankanın değere dayalı yönetim kapsamında hissedar değeri yaratıp yaratmadığını tespit etmektir. Bunun için geleneksel Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added) performans ölçütünün yerine banka performans ölçümlerinde daha doğru bilgi veren Özsermayenin Ekonomik Katma Değeri (Equity Economic Value Added) ölçütü kullanılmıştır. Araştırmanın veri seti 31.12.2002– 31.06.2008 dönemini kapsamaktadır. Özsermayenin ekonomik katma değerini tespit etmek için geleneksel ekonomik katma değer'den farklı olarak düzeltilmiş özsermaye ve özsermayenin maliyeti kalemleri kullanılmıştır. Genel olarak sonuçlar değerlendirildiğinde Türk bankacılık sektöründe yer alan kamuya açık bankaların değişik düzeylerde hissedar değeri yarattığı ve yaratılan bu hissedar değeri ile firma değeri arasında düşük düzeyde bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine whether or not the thirteen banks traded in Istanbul Stock Exchange within the frame of the value based management create shareholder value. For this purpose, instead of the traditional EVA performance metrics, Equity of Economic Value Added which is providing more accurate information on the measurement of the bank performances was used. Research data set covers the period of 31.06.2008-31.12.2002.To determine equity's the economic value, equity and cost of equity items having been adjusted in a different way from the traditional EVA was used. Overall, when the results were evaluated, it was identified that the public banks created different levels of shareholder value in the Turkish banking sector and there was a slight resemblance between created shareholder value and the firm value.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :