Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerinde stres yönetimi: istanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. Turizm İşletmeciliği Bölümü1, Bilgi İşlem Uzmanı2
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde örgütler, aşırı stres durumunda ortaya çıkan olumsuz sonuçlar dolayısıyla büyük bedeller ödemekte ve işgücü kaybetmektedir. Bu nedenle, örgütlerin, çalışanların verimliliklerini fiziksel ve psikolojik sorunlar yaratarak engelleyen aşırı stresi ortadan kaldırmak için çaba sarf etmeleri gerekmektedir. Yapılan bu araştırmada stres kavramı ve stresin birey üzerindeki çeşitli etkileri incelenmiş, İstanbul İlinde yer alan beş yıldızlı otel işletmelerinde yapılan bir araştırma ile otel işletmelerinde stres yaratan faktörler, çalışanların bunlara verdikleri tepkiler ve baş etme stratejilerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Ayrıca çalışanlarının demografik özellikleri ve farklı kurumsal yapıya sahip otel işletmeleri çalışanları ile stres yaratan faktörler, çalışanların bunlara verdikleri tepkiler ve baş etme stratejileri arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, otel çalışanları üzerinde stres yaratıcı etkiye sahip en önemli etmenlerin örgüt yapısı ve politikasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca stres durumunda gösterilen tepkiler de genel olarak performans ve verimliliği olumsuz yönde etkileyen etmenler olarak ortaya çıkmıştır. Stresle baş edebilme yöntemlerine ilişkin ortaya çıkan sonuç ise genellikle fiziksel ve manevi baş etme yöntemlerinin tercih edildiği yönünde gerçekleşmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today, the organizations pay their dues and lose labor force on account of negative results occurred in the event of extreme stress. Therefore, organizations should try to remove the extreme stress, which hinders productivity of labors by cousing physical and psychological trouble. This research examines the stress concept and the various effects of stress on a person. Several attempts has been performed to determine the factors that cause stress, the workers reactions to these factors and the strategy to handle stress with a study conducted at five stars hotels in the city of Istanbul. Also, it has been searched if there are significant differences between demographical features of the workers and the hotel workers which they work in different institutional structures and the factors that cause stress, the workers reactions to these factors and the strategy to handle with. It has been determined that the most important factor which has an effect on being a stressor on hotel workers is the organization structure and policy after research. However, the responses, which are shown in stress state, are the factors that affect generally the performance and productivity becomes negative. The result regarding the methods of coping with stress is mostly physical and moral efforts.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :