Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Organik ürün tüketimini etkileyen faktörler ve tutumlar üzerine bir saha çalışması

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, organik ürünlerin pazarlanmasında organik ürünleri kullanan tüketicilerin organik ürünlere yönelik tutumlarını ve tercihleri etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma bulgularına göre, tüketicilerin organik ürün satın alma davranışları ve tutumları açısından dört boyutun öne çıktığı gözlenmektedir. Bunlar; sorumluluk, güven, değer ve fayda’dır. Tüketicilerin organik ürün tercihlerinin demografik özelliklere bağlı olarak değişkenlik gösterdiği görülmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the users’ attitudes towards and factors affecting consumers’ preferences for organic foods. Findings of the study indicate that there are four dimensions of users’ attitudes towards organic foods and consumer preferences. These are; responsibility, trust, value and utility. It has been observed that consumers preferences for organic foods tend to vary a cross verious demographic characteristics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :