Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi: kocaeli üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu son sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
KOU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Böl.1, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi2
Görüntülenme :
475
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma; Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü son
sınıfta okuyan öğretmen adaylarının mesleğe başlama öncesi süreçte mesleki kaygı taşıyıp taşımadıkları, mesleki kaygı var ise; yaş, aylık gelir, akademik başarı, cinsiyet ve mezun olduğu okul türüne göre değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü son sınıfına devam eden 68 öğretmen adayı araştırma kapsamına alınmıştır. Sosyo demografik özelliklerin yanı sıra; mesleki kaygı düzeylerinin belirlendiği Öğretmenlik Adayı Kaygı Ölçeği uygulanmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin sosyo demografik özellikleri açısından görev merkezli kaygı, öğrenci merkezli kaygı ve ben merkezli kaygı yönünden; ekonomik durum, akademik ortalama, mezun oldukları lise türü ve
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmazken; sadece ben merkezli kaygı
puanlarının yaş açısından anlamlı olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

This study has been carried out for the purpose of seeing whether the pre-service
teachers in their final year at the School of Physical Education and Sports at Kocaeli
University have occupational anxiety in the process before starting the profession
and if so, assessing it according to the age, monthly income, academic achievement, gender and the type of school they graduated from. To that end, 68 pre-service teachers in their final year at the School of Physical Education and Sports at Kocaeli University have been included in the scope of the research. As well as sociodemographic characteristics, Pre-service Teacher Anxiety Scale by which occupational anxiety levels are determined, has been applied. Consequently, while there is no significant difference in terms of the students’ socio-demographic
characteristics, job centered anxiety, learner centered anxiety, and ego centered
anxiety, economic condition, academic average, the type of the high school they
graduated from and gender, it has been observed that only ego centered anxiety
points are significant in terms of age.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :